Publicerad 19 juni 2023
Nyhet

Utredningsförslag förebygger inte våld mot barn

Syftet med utredningen En uppväxt fri från våld är god, men förslagen leder till ökade kostnader och ökad arbetsbörda för kommunerna, och att det kommunala självbestämmandet begränsas.

Foto

Emil Broberg

– Att förhindra och förebygga att barn utsätts för våld är en extremt angelägen fråga i vårt samhälle i dag. Det finns inget viktigare än att säkra barns och ungas rätt till en trygg uppväxt, säger Emil Broberg, ledamot i arbetsutskottet i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tidigare i år presenterade regeringen utredningen ”En uppväxt fri från våld”, vars centrala förslag är ny lagstiftning med skärpta bestämmelser kring kommunernas ansvar att förebygga våld mot barn, och en samlad nationell strategi som ska förebygga våld och hedersrelaterat förtryck mot barn.

SKR anser att avsikten med utredningen är lovvärd, men att en sådan ny lag skulle minska det kommunala självbestämmandet, och att syftet med lagen kan uppnås med befintlig lagstiftning. SKR underkänner också utredarens bedömning av de ekonomiska följderna som utredningens förslag skulle ha för kommunerna.

– Blir utredningens förslag verklighet skulle det innebära en stor ökning av både arbetsuppgifter och kostnader för kommunerna. Här har man helt förbisett finansieringsprincipen, säger Emil Broberg.

Beträffande förslaget om en nationell strategi befarar SKR att det kommer inte att göra någon större skillnad. Utredningen föreslår att totalt 27 aktörer, däribland Socialstyrelsen och kunskapscentret Barnafrid, får i uppdrag att bidra till den nationella strategins måluppfyllelse. SKR anser att dessa olika uppdrag måste samordnas för att kunna vara ett bra stöd till kommuner och regioner.

– Vi menar att det behöver bli tydligare hur en sådan här strategi ska förhålla sig till den uppsjö av nationella strategier och handlingsplaner som redan finns på området. Och vi ser en klar risk att strategin blir för ofokuserad om den sprids ut på så många olika aktörer utan riktig samordning. Våra medlemmar drar ett tungt lass i arbetet med att förebygga våld mot barn, de behöver effektivt stöd, säger Emil Broberg.

Läs vidare

Sakkunnig

Pani Hormatipour
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.