Publicerad 28 juni 2022
Nyhet

Tillgång till personal avgörande för äldreomsorgen

SKR är positiva till många förslag i äldreutredningen som syftar till att stärka vården och omsorgen för äldre. Statliga regleringar av bemanning riskerar dock att bromsa utvecklingen.

Greger Bengtsson.

Greger Bengtsson.

I dag presenterades den statliga utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S2020:16).

SKR är positiva till flera av förslagen som tydligt stödjer utvecklingen till Nära vård, bland annat vikten av att personer med äldreomsorg har fasta kontakter i vård och omsorg samt stärkt samverkan mellan kommuner och regioner.

– Vi har en bra äldreomsorg i Sverige som de allra flesta äldre och deras anhöriga är nöjda med. Men inom flera områden behöver äldres behov prioriteras tydligare än i dag. Den största utmaningen handlar om kompetensförsörjningen och pandemin har bland annat synliggjort att den medicinska kompetensen behöver stärkas, säger Greger Bengtsson, äldresamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I utredningen föreslås en utökad bemanning inom äldreomsorgen som ska kunna regleras av staten. Kommande tio år ökar andelen personer över 80 år med 47 procent, eller 260 000 personer. Samtidigt ökar andelen personer i yrkesför ålder, 20-64 år, med endast 4 procent, eller 250 000 personer. Om personaltätheten ska fortsätta öka i samma takt som nu, med 0,5 procent per år, krävs det att ytterligare drygt 76 000 personer arbetar inom den kommunala vården och omsorgen om tio år, det skulle motsvara nästan en tredjedel av hela den tillkommande arbetskraften.

SKR ser stora svårigheter med ett förslag som innebär en reglerad normering av bemanningen, dels då de kommer vara svåra att realisera utifrån den demografiska utvecklingen, dels då en sådan normering riskerar att låsa in äldreomsorgen i gamla arbetssätt. Staten bör i stället bidra med långsiktiga utbildningssatsningar, där äldreomsorgslyftet är ett bra exempel, samt främja utveckling av arbetssätt och samverkan.

– Vi behöver stärka tillgången till personal inom äldreomsorgen, men vi kan inte lagstifta utifrån ett önsketänkande. Förslag om utökad bemanning som inte bygger på en analys om hur de kan realiseras kommer inte bidra till en bättre situation för de äldre. Det sker i dag en positiv utveckling i många kommuner genom omställningen till Nära vård, med ökad kontinuitet, stärkt samverkan och utveckling av nya arbetssätt – den utvecklingen måste vi alla ta ansvar för så att den fortsätter, säger Greger Bengtsson.

Bild över befolkningsförändringar i olika åldersgrupper 2031 jämfört med 2021.

Läs vidare

Sakkunnig

Greger Bengtsson
Samordnare äldrefrågor

Lisbeth Löpare-Johansson
Samordnare Nära vård

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.