Publicerad 13 oktober 2022
Nyhet

Sverige når inte målen för bredband och mobiltäckning

Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av bredbandsstrategin visar att Sverige inte når målen för bredband och mobiltäckning. SKR vill se en förändrad stödmodell och ett tydligare uppdrag till PTS.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

− Offentliga investeringar kommer att vara avgörande för att hushåll och företag på lands- och glesbygd ska få fungerande bredbandsuppkopplingar de närmaste åren. Regeringen behöver se över nuvarande stödmodell och ge PTS ett tydligare uppdrag att utjämna skillnaderna mellan tätort och landsbygd, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

PTS presenterade nyligen sin årliga uppföljning av den nationella bredbandsstrategin, som omfattar mål för såväl mobiltäckning som bredband. Uppföljningen visar att Sverige utifrån ett nationellt perspektiv har relativt god tillgång till bredband och mobiltäckning, men att det kvarstår stora skillnader mellan tätbebyggda områden och landsbygdsområden.

− I tätorter har 88 procent av hushållen och företagen tillgång till fast bredband, medan motsvarande siffra för landsbygden är 62 procent. Den ojämna tillgången till digital infrastruktur är ett problem som får stora konsekvenser för möjligheterna att modernisera och effektivisera såväl offentlig som privat verksamhet. För många landsbygdskommuner är bristfällig uppkoppling ett hinder när det kommer till att attrahera invånare och företag, säger Gunilla Glasare.

Inte heller det nationella målet för mobiltäckning kommer att nås. PTS räknar med att 95 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023.

− Den ojämna tillgången till mobiltäckning är ett stort problem, både på landsbygden och längs många vägar och järnvägar i landet. Under nästa år sker en stor frekvensauktion som kommer påverka mobiltäckningen i Sverige de närmaste 20 åren. Staten bör då ta chansen att säkerställa jämn och tillförlitlig uppkoppling i hela landet, säger Gunilla Glasare.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.