Publicerad 20 juni 2023
Nyhet

SKR välkomnar förslaget att ta bort ebo

SKR ser positivt på förslaget att ta bort eget boende, ebo, i asylmottagandet. Men det är viktigt att en bredd av åtgärder i asylprocessen genomförs.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Utredningen om ett initialt ordnat mottagande av asylsökande har i ett delbetänkande föreslagit olika åtgärder för att fler ska bo i asylboenden. Bland annat genom villkor för dagersättning möjlighet att arbeta under asyltiden.

– Det måste blir bättre ordning och reda i mottagandet och förslagen är bra för integrationen och människors möjligheter att bygga sina liv i Sverige. Men en nära samverkan mellan Migrationsverket, kommuner och regioner om asylboenden är avgörande för att det ska bli bra spridning och bra utformning av boendena. Staten behöver också säkra att handläggningstiderna kortas, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jämn fördelning bidrar till bättre integration

SKR har länge påtalat att ebo-systemet har fått stora negativa sociala konsekvenser för enskilda och samhället. Det har bidragit till sämre integration, ökad segregation och en ojämn fördelning av asyl- och flyktingmottagandet mellan kommuner.

För att långsiktigt uppnå målet om jämn fördelning och bättre integration lyfter SKR i yttrandet att regeringen också bör se över mottagandet efter uppehållstillstånd för att få ett sammanhållet och hållbart mottagningssystem.

Behov av tydlighet om ansvarsfördelning

Staten har det övergripande och ekonomiska ansvaret för asyl- och flyktingmottagandet. Det innebär att kommuner och regioner ska få ersättning för de insatser som de utför.

Till sitt slutbetänkande har utredningen uppdrag att se över ytterligare delar i asylmottagandet, till exempel vilka personer som ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande och hur länge. I det ingår också att förtydliga ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för vissa sociala insatser.

– Nu uppstår ofta situationer där enskilda, kommuner och regioner hamnar i kläm på grund av glapp i regelverken. Vi ser fram emot nästa del av utredningen, det måste bli tydligt vilken aktör som ansvarar för vilka insatser. Regeringen måste också säkra att kommuner och regioner får ekonomisk ersättning som speglar kostnaderna de har i mottagandet, säger Anders Henriksson.

Regeringen har aviserat att utredningen också ska få ett tilläggsdirektiv. Som en del av överenskommelsen mellan regeringens samarbetspartier ska det omfatta hur asylprocessen ska ske i så kallade transitcenter där asylsökande ska vistas under asyltiden. SKR följer den fortsatta utredningen och ingår också i utredningens expertgrupp.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.