Publicerad 5 april 2023
Nyhet

SKR och Läkarförbundet överens om garanterat utfall 2023

SKR, Sobona och Läkarförbundet har kommit överens om ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen på totalt 4.1 procent i löneöversynen 2023.

Nuvarande avtal med Läkarförbundet tecknades 2020 och gäller till och med den 31 mars 2024. Det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen 2023 ska, enligt gällande avtal, fastställas i nivå med det märke som sätts i avtalen mellan centrala parter inom industrin.

SKR, Sobona och Läkarförbundet har därför enats om att fastställa ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen i löneöversynen 2023 på totalt 4.1 procent. Resultatet av löneöversynen gäller fr o m den 1 april 2023, om inte annat överenskoms.

– Parterna inom industrin har, genom sin överenskommelse, tagit stort ansvar i en mycket ansträngd tid. Det är positivt att vi nu har ett märke att förhålla oss till. Det ger stabilitet och förutsägbarhet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samtidigt är märket högt och innebär en stor utmaning för kommuner och regioner, givet det mycket besvärliga ekonomiska läget, säger SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.

Avtalet omfattar drygt 38 000 medarbetare i kommuner och regioner, varav en stor majoritet är anställda i regionerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Schaller
Förhandlare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.