Publicerad 1 mars 2023
Nyhet

SKR: Bra att personliga assistansen blir statlig

Huvudmannaskapsutredningen föreslår idag att staten tar över ansvaret för personlig assistans enligt LSS från kommunerna. Detta har SKR länge förespråkat.

Foto

Peter Danielsson.

I dag presenterades slutbetänkandet av den utredning som har tittat på för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Utredningens föreslår bland annat ett samlat huvudmannaskap, istället för dubbla system. Enligt utredningen är ett statligt huvudmannaskap att föredra, då det har potential att skapa bättre förutsättningar för likvärdighet, arbetet mot fusk och dessutom kan förenkla för brukarna.

− Regeringens utredare drar samma slutsats som SKR, nämligen att huvudmannaskapet för personlig assistans bör tas över av staten. Vi har länge sagt att två huvudmän är problematiskt, bland annat för brukare, som måste ha kontakt och detaljerat beskriva sitt liv för både Försäkringskassan och kommunen. Vi har förordat ett statligt huvudmannaskap under lång tid, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s uppfattning är att två huvudmän, staten och kommunerna, innebär problem för både brukarna och kommunerna; för den som har personlig assistans är det besvärligt att behöva ha kontakt med både Försäkringskassan och kommunen, och för kommunen blir uppdraget svårskött när förutsättningarna gång på gång ändras genom ny rättspraxis och lagstiftning på området.

Ett samlat huvudmannaskap minskar den administrativa bördan då en ansökan bara utreds hos en instans. Det dubbla huvudmannaskapet har också lett till att kommunen fått överta en del ärenden från Försäkringskassan vid omprövning och att handläggare har bedömt olika vid ansökningar. En huvudman, menar SKR, leder till säkrare och tydligare bedömning för den enskilde.

Utredningen föreslår också att utförare av personlig assistans ska hantera sina egna sjuklöner, istället för som i dag, då kommunen hanterar de privata utförarnas sjuklöner. Detta är en förändring som SKR har försökt få till stånd i många år.

− SKR kommer naturligtvis att analysera utredningens förslag i detalj och ser fram emot en remissrunda av förslagen. Vår förhoppning är att regeringen så snart som möjligt lägger ett förslag om statligt huvudmannaskap för personlig assistans på riksdagens bord, säger Peter Danielsson.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.