Publicerad 18 november 2022
Nyhet

Skolan viktig arena för demokratiutveckling

SKR stödjer förslaget att Skolverket får i uppdrag att ta fram allmänna råd och inspirationsmaterial för att uppfylla demokratiuppdraget i skolan.

Foto

Peter Danielsson

I ett yttrande till betänkandet ”Vår demokrati - värd att värna varje dag” menar SKR att Kommittén 100 år har utfört sitt uppdrag väl och har samarbetat med SKR, kommuner och regioner kring vikten av en stark demokrati. Dock avvisar SKR inrättandet av en nationell demokratifunktion och att länsstyrelserna ska ha ett långsiktigt demokratiuppdrag i förhållande till kommuner och regioner.

– Kommuner och regioner är redo att ta över stafettpinnen. Där finns den lokala kännedomen om medborgarnas behov och önskemål för utvecklingen av samhället. Kommuner och regioner kan därmed bäst bedöma vilket behov som finns för att stärka demokratin, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR välkomnar bland annat rekommendationen att Skolverket får i uppdrag att ta fram allmänna råd och inspirationsmaterial som stödjer kommuner och skolor i att uppfylla demokratiuppdraget i skolan. Dock vill SKR gå längre genom att låta Skolverket inte bara utvärdera partiernas möjlighet att besöka skolan utan också att Skolverket får i uppdrag att underlätta att partier och ungdomsförbunden får komma till skolorna.

Bland punkterna som SKR välkomnar finns förslag att den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas till att inte enbart fokusera på hundraårsjubileet utan även demokratin här och nu och i framtiden. Förslaget att demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet välkomnas också.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR