Publicerad 27 januari 2023
Nyhet

Satsning på vårdens arbete med civilt försvar

SKR och regeringen har träffat en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Foto

Acko Ankarberg Johansson och Marie Morell.

Regeringen ökar medlen till regionerna från 200 miljoner kronor för 2022 till 400 miljoner kronor för 2023. Ökningen föranleds av en ambitionshöjning i hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

– Sjukvården är en samhällsviktig funktion, som måste upprätthållas även i fredstida kriser och krig . Den här överenskommelsen ger regionerna förutsättningar att fortsätta det långsiktiga arbetet med civilt försvar i hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

­– Vi vidareutvecklar nu de insatser som regionerna har påbörjat inom ramen för tidigare överenskommelser för att säkerställa att det sker en förflyttning framåt inom beredskapen i hälso- och sjukvården. Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari förra året visade på vikten av att stärka detta arbete skyndsamt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Syftet med överenskommelsen, som tecknats årligen sedan 2018, är att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar med anledning av att planeringen för totalförsvaret återupptagits. Insatserna inom överenskommelsen 2023 omfattar:

  • Krigsorganisation och dess bemanning
  • Samverkan och ledning
  • Planeringssamverkan
  • Utbildning och övning
  • Omhändertagande av många skadade
  • Försörjningsberedskap
  • Andra robusthetshöjande åtgärder (bl.a. informations- och cybersäkerhet samt kontinuitetshantering)

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.