Publicerad 18 mars 2023
Nyhet

Så förbereder vi oss för nästa kris

Kommuners och regioners krisberedskap måste stärkas och under en kris bör den ansvarsfördelning som råder i normalläge stå fast. Det är två centrala lärdomar från SKR:s pandemiutvärdering.

Foto

Hösten 2021 tillsatte SKR en politisk beredning för att tillvarata kommuners och regioners erfarenheter av covid-19-pandemin. Nu, i dagarna tre år sedan WHO utlyste pandemin, presenterar beredningen sina slutsatser – lärdomar dragna från en tuff tid för svenska kommuner och regioner.

En insikt från pandemin är att beredskapen inte var tillräckligt god. SKR menar därför att krisberedskapen behöver stärkas ytterligare – krisplaner behöver hållas uppdaterade och kommuner och regioner måste prioritera utbildning och genomföra relevanta krisövningar, för att rusta för nästa kris.

En annan central slutsats i rapporten är att nationell samordning inte behöver ske genom statlig styrning. Under pandemin lyckades kommuner och regioner ställa om sina verksamheter på kort tid, bland annat tack vare samverkan mellan olika kommuner och regioner.

Programberedningen, som har bestått av en representant från alla partier, har haft som uppdrag att samla in kommuners och regioners utvärderingar av pandemiarbetet och bedöma vilka lärdomar som kan dras inför framtida kriser. Beredningen har bland annat undersökt hur den lokala och regionala demokratin har påverkats och hur kommuner och regioner har samverkat.

Läs vidare

Sakkunnig

Lasse Einarsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.