Publicerad 7 juli 2023
Nyhet

Riktade statsbidrag försvårar för civila försvaret

SKR är kritiska till regeringens besked att styra hälso- och sjukvårdens beredskap genom riktade statsbidrag. Det riskerar att försvåra planering och samverkan.

Foto

Rachel De Basso

Förra veckan meddelade regeringen att kommuner och regioner från och med nästa år kan ansöka om projektmedel hos Socialstyrelsen för att genomföra åtgärder som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Beskedet innebär att den nuvarande samarbetsformen, där inriktning och gemensamma prioriteringar tas fram genom årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen, avslutas.

– Det är olyckligt att regeringen väljer att riva upp ett välfungerande samarbete med att samordna hälso- och sjukvårdens beredskap. Kommuner och regioner behöver inte ytterligare ett riktat statsbidrag som skapar mer administration och riskerar att försvåra arbetet med att stärka det civila försvaret, säger Rachel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuners och regioners beredskapsarbete är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Regeringens besked innebär att de överger en tillitsfull styrning och ersätter den med mer detaljstyrning. Då staten tydligare detaljstyr försvåras planeringen i verksamheterna och ytterligare administration riskerar att läggas på medarbetare i kommuner och regioner. Förändringen riskerar också att försvåra den gemensamma samordningen och planeringen för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap i alla regioner.

– Kommuner och regioner behöver stärka sin beredskap för olika typer av kriser och i värsta fall krig. Samhället behöver gå i takt när vi rustar upp det civila försvaret, det är ett långsiktigt arbete. Kommuner och regioner behöver vara delaktiga i den gemensamma planeringen, säger Rachel De Basso.

I december 2022 tecknade SKR och regeringen en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023. Överenskommelsen omfattar 400 miljoner kronor för regionerna att bland annat arbeta med krigsorganisation och dess bemanning, samverkan och ledning, utbildning och övning, försörjningsberedskap samt hantering vid masskadeutbrott. I juni 2023 tecknades en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel, som omfattar ytterligare 400 miljoner kronor.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Vestin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.