Publicerad 13 mars 2023
Nyhet

Rapport för hållbar omställning

Programberedningen för hållbar omställning har lämnat sin slutrapport till SKR:s styrelse.

Foto

Peter Danielsson

Programberedningens för hållbar utveckling har haft till uppgift att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

− Det är ett gediget arbete som har utförts och som har resulterat i många olika förslag. Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och gör redan i dag ett viktigt arbete inom olika områden, säger Peter Danielsson, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. I rapporten finns många bra exempel som andra kan dra lärdomar ifrån. Det handlar bland annat om styrning och ledning, hur ny- och ombyggnation planeras samt hur kommuner och regioner kan underlätta näringslivets och medborgarnas omställning.

− Kommuner och regioner har stor rådighet över hur man driver sina verksamheter och deras kontaktytor med näringslivet och det civila samhället är viktiga i ett framgångsrikt förändringsarbete. Kommuner och regioner behöver ta en ledarroll i att styra och leda i dialog för att fortsätta minska klimatpåverkan och ställa om, säger Peter Danielsson.

Fakta

Programberedningen för hållbar utveckling tillsattes av SKR:s styrelse den 17 september 2021 med uppdraget att beskriva hur kommuner och regioner kan förbättra och intensifiera arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. I programberedningen har samtliga åtta politiska partier i SKR:s styrelsen varit representerade.

Läs vidare

Sakkunnig

Kerstin Blom-Bokliden
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.