Publicerad 22 september 2023
Nyhet

Positivt förslag om bredbandsstöd till glesbygden

SKR välkomnar förslaget om ett bredbandsstöd till glesbygdsområden med särskilda utmaningar. Kommuner och regioner behöver involveras i utformningen så att stödet gör största möjliga nytta.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Post- och Telestyrelsens förslag till bredbandsstöd för glesbygdsområden föreslås komplettera den befintliga nationella stödmodellen. Syftet är att påskynda utbyggnad av bredband i områden med stora utmaningar.

– Förslaget till det nya bredbandsstödet ger bättre förutsättningar för invånare i glesbygd att leva och verka på sin ort. Nu gäller det att kommuner och regioner får bidra med sin lokalkännedom och identifiera områden där behoven är som störst. De behöver involveras i utformningen av det nya stödet så det anpassas till lokala förutsättningar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR menar att målbilden för Sverige måste vara ett bredband som når samtliga invånare och som håller en kvalitet som de digitala välfärdstjänsterna förtjänar. SKR ser att detta kräver såväl nya ekonomiska medel som tid för samverkan och förarbete innan utlysning av stöd. Det borgar för genomarbetade ansökningar.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Ström
Handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.