Publicerad 8 september 2023
Nyhet

Positiva besked om förlängt äldreomsorgslyft

SKR är positiva till regeringens besked om ett förlängt äldreomsorgslyft. Att möjliggöra för anställda att vidareutbilda sig är en viktig del för att säkra en fortsatt trygg äldreomsorg.

Foto

Anders Henriksson

Äldreomsorgslyftet har sedan 2020 möjliggjort för tusentals vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen att vidareutbilda sig på betald arbetstid. Nästan alla kommuner har använt sig av den möjligheten de senaste åren. SKR har under en längre tid påtalat behovet av en fortsättning av satsningen.

– Regeringens besked i dag är väldigt positivt. Att göra det möjligt för medarbetare att kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att säkra en bra och trygg äldreomsorg för alla äldre, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringens besked innebär att de viktiga kompetenssatsningar som nu pågår kan fortsätta även kommande år. Beskeden om att satsningen fortsätter ytterligare tre år ger också kommunerna bättre möjligheter att stärka kompetensförsörjning över tid och att kunna använda medlen fullt ut.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Den kommande tioårsperioden kommer antalet personer över 80 år att öka med omkring 50 procent samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Att stärka kompetensen bland de som arbetar inom äldreomsorgen är nödvändigt för att kunna möta de ökade behoven av äldreomsorg och för att kunna fortsätta utveckla arbetssätten inom äldreomsorgen.

Läs vidare

Sakkunnig

Katarina Storm Åsell
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.