Publicerad 17 februari 2023
Nyhet

Ola Odebäck ny chef för ekonomi och styrning på SKR

Ola Odebäck har anställts som chef för avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ola Odebäck tillträder sin tjänst senast den 1 juli 2023.

Ola Odebäck, tillträdande chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKR

Ola Odebäck (Foto: Annika Persson)

Ola Odebäck kommer närmast från en roll som delägare i rådgivningsföretaget Startpoint Advisory. Han har tidigare varit vd för Ramböll Management samt varit tillförordnad förbundsdirektör för Skånes Kommuner i samband med ett omfattande omtag av förbundet.

Ola Odebäck arbetade i slutet av 1990-talet som tjänsteperson i Regeringskansliet och EU-kommissionen. Han har mångårig erfarenhet av rådgivning till kommuner och regioner, myndigheter samt näringsliv i frågor som rör ledning och styrning, verksamhetsutveckling, digitalisering och innovationsfrågor.

– Jag är glad över att få välkomna Ola Odebäck till ledningen för SKR. Vi har höga förväntningar från kommuner och regioner på att driva utveckling för att stärka välfärdssektorns kapacitet och förutsättningar. Ola Odebäck kommer att kunna bidra med både djupa insikter i kommuners och regioners verksamhet och erfarenheter av att driva utveckling med ett starkt resultatfokus, säger Palle Lundberg, vd för SKR.

– Jag ser fram emot att vara en del av SKR och att bidra med mina erfarenheter av hur organisationer styrs, ledarskap och verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetare och kollegor, och utifrån SKR:s styrelses prioriteringar, vill jag jobba för att ytterligare utveckla kommuner och regioner som ansvariga för välfärd och utveckling i hela landet, säger Ola Odebäck.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.