Publicerad 15 juni 2023
Nyhet

Korruption måste alltid bekämpas

SKR välkomnar Statskontorets rapport, som presenteras idag, där man analyserat och kartlagt förutsättningarna för att motverka korruption inom kommuner och regioner.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

– Korruption är ett allvarligt samhällsproblem och alla kommuner och regioner har verksamheter som bedöms vara särskilt utsatta. Kommuner och regioner arbetar redan med frågorna men behöver jobba ännu mer medvetet och strukturerat för att bemöta riskområden, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Grunden för en robust och hållbar demokrati är att medborgarna upplever att förtroendevalda och medarbetare inom det offentliga verkar på deras uppdrag. Medborgarna ska kunna lita på att verksamheten bedrivs på ett bra och korrekt sätt. Så byggs förtroende och tillit till det demokratiska systemet.

Sverige är i ett internationellt perspektiv ett land med låg grad av korruption och rankas i den senaste rapporten av Transparency International (TI) som det femte minst korrupta landet av 180 länder.

– Det är viktigt att det förblir så, eftersom korruption har så många negativa konsekvenser. Det är därför av största vikt att Sverige fortsätter att verka för en offentlig verksamhet som agerar rättssäkert och opartiskt och som alla kan ha förtroende för, säger Anders Henriksson.

Fakta

SKR bedriver sedan många år ett arbete med att stödja kommuner och regioner med kunskaper och metoder för att skapa ett gott korruptionsskydd.

Motverka korruption

SKR erbjuder inom ramen för detta arbete regelbundet kommuner och regioner att delta i nätverk för korruptionsbekämpning. För kommuner och regioner som är intresserade av att delta så startar ett nytt nätverk i september 2023.

Nätverk för korruptionsbekämpning

Läs vidare

Sakkunnig

Cecilia Berglin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.