Publicerad 17 april 2023
Nyhet

Inga besked om medel till kommuner och regioner

Vårpropositionen innehåller inga generella bidrag till kommuner och regioner. Det som behövs nu är besked om hur statens finansiering av välfärden kommer att se ut framöver.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Regeringens vårändringsbudget innehåller satsningar på cirka 4 miljarder kronor. De större satsningarna har redan kommunicerats. Det är en stram budget anpassad till det ekonomiska läget.

– För att säkra välfärden i det här tuffa ekonomiska läget hade kommuner och regioner redan nu behövt besked om hur bidragen kommer att se ut under 2024. Det hade gett möjlighet till långsiktig planering istället för att riskera snabba neddragningar. Regeringen ser att nästa år kommer att bli svårt och då är det viktigare än någonsin med tidiga besked. Vi hade också velat ha ett besked om hur det blir med äldreomsorgslyftet, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillfälle att göra om statsbidragen

Trots de medel som tillfördes i budgetpopositionen för 2023 så ligger statsbidragen kvar på 2022 års nivå.

– Med hänsyn till det ekonomiska läget hade det varit ett utmärkt tillfälle att göra om de riktade statsbidragen till generella bidrag. Det ser väldigt olika ut i de 290 kommunerna vad man behöver satsa på, och därför är det också viktigt att kunna prioritera om mellan olika verksamheter. Det kan bara göras på lokal nivå utifrån de lokala förutsättningarna, säger Anders Henriksson.

Mer och bredare stöd behövs i tuffa tider

De 400 miljonerna till yrkesutbildning är välkomna i det här tuffa ekonomiska läget. Men regeringen måste också våga förenkla regelverket så att pengarna kan komma fler individer till del. Statsbidraget för yrkesvux är inte anpassat för den stora grupp individer som ännu inte har tillräckliga svenskkunskaper för att kunna studera yrkesämnen på gymnasienivå. Om regeringen vill att bidraget ska få effekt måste det breddas till att även omfatta sfi och grundläggande utbildning med yrkesinriktning.

De tidigare aviserade 100 miljonerna till sfi för ukrainska flyktingar är välkomna men i vårändringsbudgeten framgår att det kommer att finansieras genom att ersättningar till kommuner med högt flyktingmottagande minskar med samma belopp.

Det är bra att bostadsbidragen till barnfamiljer på 720 miljoner blir kvar och höjs då det förhindrar att fler personer hamnar i försörjningsstöd.

Ekonomirapporten presenteras 16 maj

I morgon, den 18:e april, presenterar SKR en mer utförlig information och analys av de förslag i vårändringsbudgeten som särskilt berör kommuner och regioner. Därefter kommer SKR att presentera en ny skatteunderlagsprognos den 27 april och Ekonomirapporten den 16 maj.

I Ekonomirapporten, som kommer två gånger per år, analyseras bland annat ekonomin i kommuner och regioner samt vad som krävs för att hantera de ekonomiska utmaningarna framöver. Rapporten kommer bland annat ha särskilt fokus på det svåra ekonomiska läget i år och nästa samt behovet av långsiktiga förutsättningar för planering i sektorn.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.