Publicerad 11 maj 2022
Nyhet

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Monica Sonde.

Monica Sonde.

– SKR har i drygt fem år arbetat tillsammans med ett 50-tal kommuner om STL-modellen. Vi ser att huvudmannen aktiv måste ta ansvar för att driva en långsiktig kompetensutveckling i digitalisering, säger Monica Sonde, avdelningsdirektör på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten Skriva sig till lärande – att bygga kunskap om digitalisering i undervisningen sammanfattar slutsatser och lärande exempel från kommuner som arbetat med STL-modellen i samarbete med SKR under åren 2016–2021.

I STL används digital teknik för att utveckla lärandet och skapa återkoppling mellan elever och mellan elever och pedagoger. Skrivandet sker digitalt och eleverna delar sitt arbete med lärare och klasskamrater för att få skriftlig och formativ återkoppling, för att i nästa skede bearbeta och förbättra sin uppgift.

– Att utveckla undervisning och lärande för att öka resultaten med hjälp av digitalisering kräver i grunden samma saker som analoga satsningar: En aktiv styrkedja där lärare, skolledare, huvudman och politiken lär gemensamt, delar samma målbild och kommunicerar med varandra. Lika viktigt är att ledningen tar täten med att besluta om en långsiktig satsning, att man följer upp resultaten och har ett system för att stötta medarbetarna, säger Monica Sonde.

Goda resultat

En grund till att flera kommuner under lång tid arbetat med STL är dess goda resultat, vilket tidigare bland annat framkom i Sollentuna kommun:

 • Elever som arbetat med STL skrev väsentligt längre och mer språkligt utvecklade texter än de andra eleverna. Skillnaderna var stora både i längd och kvalitet på elevernas texter, i årskurs 1–3.
 • STL minskar spridningen av resultaten och gynnar allra mest elever med störst utmaningar, specifikt pojkars resultat inom läs- och skrivutveckling.
 • STL bidrar till ökad likvärdighet och minskar spridningen mellan könen i både svenska och matematik.

Fakta

 • STL-modellen togs fram i Sollentuna kommun 2011
 •  
 • Under 2016–2021 har SKR genomfört tre skilda STL-satsningar med ett 50-tal kommuner och flera hundra lärare.
 • Utbildningarna har tillämpats på samtliga stadier och ämnen i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan samt för modersmålslärare.
 • SKR har nu lagt ned sitt aktiva stöd men ett stort antal kommuner driver STL-utveckling i egen regi.
 • STL-modellen togs fram i Sollentuna kommun 2011.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Agélii Genlott
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.