Publicerad 26 oktober 2022
Nyhet

Gemensamt krafttag mot hatretorik och falska nyheter

Europarådets kongress för kommuner och regioner har antagit en ny rapport, Hatretorik och falska nyheter, och konstaterar att hot och hat allvarligt kan påverka den lokala demokratin.

Foto

Kristoffer Tamsons

Att rikta hatretorik och falska nyheter mot regionala och kommunala politiker påverkar den lokala demokratin allvarligt, det framkommer i en helt ny rapport som Europarådets kongress för kommuner och regioner presenterade på tisdagen. Kristoffer Tamsons, regionråd i Region Stockholm, har lett arbetet med den europeiska rapporten.

Rapporten utgår från en forskarstudie som analyserat effekterna, identifierat behov och verktyg, den innehåller resolution och rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner.

− Hat, hot och falsk nyhetsspridning är växande hot mot den lokala och regionala demokratin. Med rapporten antagen i Europarådets kongress har vi inte bara en samlad bild av hotens uttryck, utan kan också föreslå konkreta åtgärder för att stärka skyddet för politiker lokalt och regionalt i Sverige och Europa, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd i Region Stockholm.

Ett arbete som ska utföras tillsammans

Europarådet lämnar exempel på åtgärder som kommuner och regioner kan vidta. Att tillsammans arbeta förebyggande och stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet är en förutsättning för att lyckas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i en hemställan till regeringen tidigare i år pekat på behovet av att ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet tydliggörs. Rapporten som nu antagits i Kongressen innehåller en rad olika rekommendationer som kommer att vara ett bra stöd för regeringen, kommuner och regioner framåt.

Läs vidare

Sakkunnig

 Anna-Lena Pogulis
Utvecklingsledare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.