Publicerad 31 januari 2023
Nyhet

Förändrade patientavgifter 2023

Sveriges regioner har fastställt 2023 års patientavgifter och nivåer för högkostnadsskydd.

Foto

Region Västernorrland höjde avgiften från 300 kronor till 330 kronor för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården. Övriga regioner har inför 2023 inte förändrat avgifterna varken för läkarbesök i primärvården eller för besök hos specialistläkare i den öppna vården.

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för öppen vård med 100 kronor till 1 300 kronor. Högkostnadsskyddet gäller i alla regioner och innebär att en patient under ett år som mest betalar 1 300 kronor för öppen vård. I alla regioner betalar patienten högst 1 300 kronor förutom i Region Uppsala där patienten betalar som mest 1 200 kronor.

Högkostnadsskyddet för sluten vård höjdes vid årsskiftet med 10 kronor till 120 kronor per vårddag. I merparten av regionerna betalar patienten 120 kronor per vårddag förutom i Region Östergötland där patienten betalar 100 kronor och i Region Uppsala där patienten betalar 110 kronor.

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.