Publicerad 28 september 2022
Nyhet

Fler lägesbilder i arbetet mot våldsbejakande extremism

Allt fler kommuner har tagit fram lokala lägesbilder för att motverka våldsbejakande extremism. Kommunerna har därmed utvecklat och stärkt det förebyggande arbetet de senaste åren.

Foto

Segerstedtinstitutet har, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tagit fram en rapport kring förekomsten av kommunala handlingsplaner och lokala lägesbilder för att motverka våldsbejakande extremism. Det är en uppföljning av en rapport som togs fram 2017 för att öka kunskapen om kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och vilken roll handlingsplaner spelar i det arbetet.

Cirka hälften av kommunerna har lägesbilder

Slutsatsen av rapporten är att kommunerna har utvecklat det systematiskt förebyggande arbetet jämfört med för fem år sedan. Segerstedtinstitutets kartläggning visade 2017 att 134 kommuner hade handlingsplaner, men få av dem var baserade på en lokal lägesbild, det vill säga en sammanställd bild som är baserad på lokala omständigheter och som uppdateras regelbundet.

Enligt den nu genomförda undersökningen har 138 kommuner lägesbilder och 147 har handlingsplaner. Vid en utökad manuell sökning identifierades att det finns minst 30 kommuner till som har en handlingsplan och att ytterligare 17 kommuner har andra styrdokument och planer som inbegriper frågan.

– Det här är ett tecken på att allt fler kommuner stärker arbetet mot våldsbejakande extremism. Det viktiga är inte formen i sig – lägesbild, handlingsplan eller andra metoder - utan att man gör ett aktivt val över vad som krävs för att arbeta förebyggande och att det här är något som är föränderligt över tid, säger Malin Svanberg, projektledare, demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Insatserna behöver vara anpassade

Segerstedtinstitutet har tidigare konstaterat att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. SKR har också poängterat att fokus i arbetet behöver vara på demokratifrämjande och demokratistärkande insatser samt förebyggande arbete och samverkan mellan socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och polis.

– Det som är mest angeläget är att de insatser som görs för att motverka våldsbejakande extremism är anpassade och fungerar. Insatser ska tjäna ett praktiskt syfte och leda till resultat, säger Malin Svanberg.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Malin Svanberg
Handläggare

Christina Kiernan
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.