Publicerad 7 juni 2022
Nyhet

EU trampar snett med minimilönedirektivet

EU föreslår att minimilönedirektivet ska bli europeisk lagstiftning. Det är helt fel väg att gå och det är bra att Sveriges regering röstar nej till överenskommelsen.

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Joakim Larsson och Ulf Olsson

Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade i dag på en presskonferens att Sverige kommer att rösta nej till EU:s minimilönedirektiv.

– Det är viktigt att regeringen tydligt visar att Sverige motsätter sig minimilönedirektivet. EU har inte kompetens att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt – den makten har aldrig överlåtits till EU, säger Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På svensk arbetsmarknad är det arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer som, oberoende av stat eller lagstiftning, förhandlar om villkor och löner.

– I stället för att lagstadga om minimilöner borde EU främja en lönebildning som bygger på kollektivavtalslösningar mellan arbetsmarknadsparter i medlemsstaterna, säger Ulf Olsson, vice ordförande för förhandlingsdelegationen i SKR.

EU:s preliminära beslut om minimilöner måste gå igenom en formell omröstning i de tre beslutande församlingarna - ministerrådet, parlamentet och kommissionen - innan det kan träda i kraft. Därefter har medlemsstaterna enligt EU två år på sig att omvandla direktivet till nationell lagstiftning.

– Om ett minimilönedirektiv träder i kraft kan Sverige även komma att behöva fatta beslut om att överklaga beslutet. Regeringen behöver fortsätta vara drivande för att direktivet inte ska bli svensk lag, säger Joakim Larsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Malin Looberger
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR