Publicerad 27 februari 2023
Nyhet

EU:s läkemedelslagstiftning måste vara hållbar

EU:s reviderade läkemedelslagstiftning behöver bidra till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och en stärkt folkhälsa. Nu ställs krav från alla regioner gentemot EU-kommissionen.

Foto

Marie Morell.

Den svenska hälso- och sjukvården påverkas till stor del av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Nu pågår en revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen, som ska behandlas av EU-kommissionen i slutet av mars. Ett viktigt medskick är att lagstiftningen behöver ha ett tydligare helhetsperspektiv på hela hälso- och sjukvården än vad den har i dag.

– Den reviderade lagstiftningen måste tydligare sätta patienterna i fokus och bidra till att behandlingar blir tydligare dokumenterade som effektiva., Det skulle göra det lättare att avgöra om nya läkemedel kan bedömas som kostnadseffektiva. Lagstiftningen behöver också bidra till att större fokus läggs på utveckling av behandlingsmetoder där de största medicinska behoven finns, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den nuvarande europeiska läkemedelslagstiftningen har bidragit till ökad tillgänglighet till nya läkemedel, bland annat genom stimulansåtgärder som främjat läkemedelsutveckling och förenklat processer för marknadsgodkännande. Men alla investeringar har inte skett utifrån patienternas behov. Här anser SKR att EU tydligare behöver styra utvecklingen av nya läkemedel mot sjukdomsområden där de största medicinska behoven finns, utifrån ett patient- samt hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Fem utgångspunkter i lagstiftningen

SKR har tagit fram ett kunskapsunderlag som lyfter fem rekommendationer som kan bidra till att stärka tillgängliggörandeperspektivet i den europeiska lagstiftningen:

  • Ökad hänsyn till nationella hälso- och sjukvårdssystem, bortom suboptimerat fokus på utveckling och godkännande av nya läkemedel.
  • Tydligare styrning mot verkligt ouppfyllda medicinska behov och godkännande av läkemedel som visat kliniskt mervärde för patienter jämfört med alla typer av tillgängliga behandlingsalternativ.
  • Ökat fokus på relevant och robust klinisk evidens före marknadsgodkännande.
  • Stärka tillgången till såväl äldre och etablerade behandlingsalternativ som nyare läkemedel, och värna möjligheten att använda behandlingsalternativ bortom industriproducerade och EMA-godkända läkemedelsprodukter.
  • Främja utbytbarhet av läkemedel och stärka tillgången till generiska läkemedel och biosimilarer.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Svensson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.