Publicerad 1 mars 2022
Nyhet

Europarådets kongress fördömer Rysslands invasion

Måndagen den 28 februari höll presidiet i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter ett extrainkallat möte för att diskutera och anta ett uttalande om situationen i Ukraina.

Anders Knape

Anders Knape

I det gemensamma uttalandet fördömer kongressens presidium i de starkaste ordalag Rysslands väpnade angrepp på Ukraina och uppmanar Ryssland att omedelbart och villkorslöst dra tillbaka sina trupper. Presidiet uttrycker vidare sitt stöd till Ukraina och sin solidaritet med dess folk och är bestört över förlusten av liv, mänskligt lidande och förstörelse som orsakats av den ryska aggressionen.

– Rysslands angrepp på Ukraina och dess medborgare är också ett flagrant angrepp på principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen som Europarådets kongress står för, främjar och försvarar, säger Anders Knape, ordförande för den svenska delegationen och tidigare ordförande för Kongressen.

Läs vidare

Sakkunnig

Marcus Stolte Holmberg
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR