Publicerad 24 april 2023
Nyhet

Det här behöver utredningen om vårdens styrning belysa

Regeringens kommande utredning om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap behöver ha en sammanhållen idé om vårdens styrning. I en skrivelse från SKR beskrivs vad utredningen bör fokusera på.

Foto

Peter Danielsson och Anders Henriksson.

Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas för belysa för- och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. SKR:s styrelse har i dag skickat en skrivelse till regeringen samt till riksdagens socialutskott med ett antal viktiga medskick om vad en sådan utredning behöver ta hänsyn till.

– Styrningen av hälso- och sjukvården är komplex och den senaste tiden har vi sett en ökad statlig detaljstyrning som försvårat kommuners och regioners arbete. Vi behöver en utredning som tydliggör roller och stärker samverkan mellan kommuner, regioner och stat för att utveckla vården, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det behövs en sammanhållen idé om vårdens styrning

SKR anser att utredningen bör fokusera på att möta de stora utmaningar den svenska hälso- och sjukvården står inför och hur samverkan mellan olika aktörer kan stärkas. Vården kan styras mer effektivt om rollerna blir tydligare, där staten tar en strategisk roll och kommuner och regioner en operativ roll. Det finns bland annat en stor potential att utveckla och stärka de sex samverkansregionernas roll.

Regeringen har aviserat att en utredning ska lämna delförslag under utredningens gång. SKR ser att det kan skapa problem om man inte först har en sammanhållen idé om hur svensk hälso- och sjukvård ska utvecklas och organiseras i stort innan man lämnar olika delförslag.

– Ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården skulle innebära en enorm organisationsförändring och ta mycket kraft från vårdens utveckling. Det är viktigt att en utredning tittar noga på vilka konsekvenser en sådan förändring skulle innebära på hälso- och sjukvården i stort, men också andra delar av välfärden, innan någonting genomförs. Fokus måste vara på att ge alla patienter en god, jämlik och tillgänglig vård i hela landet, säger Peter Danielsson, 2:e vice ordförande för SKR.

Medskick till utredningen

Det finns ett stort antal viktiga frågeställningar som en utredning om hälso- och sjukvårdens huvudmannaskap behöver titta på, bland annat:

• Omfattningen
Handlar ett eventuellt statligt övertagande om drift, finansiering och arbetsgivaransvar av all personal, eller endast vissa delar? Och omfattas även privata vårdgivare och den kommunala hälso- och sjukvården?

• Regionernas uppdrag
Vad blir konsekvenserna för de övriga uppdrag som regionerna har i dag om staten blir huvudman för hälso- och sjukvården?

• Demokratiska processer
Hur påverkas den demokratiska processen och rollfördelningen om huvudmannaskapet förändras?

• Samverkan
Samverkan mellan kommun och region samt mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst är avgörande för att kunna ge en personcentrerad vård – hur ska den samverkan säkerställas?

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.