Publicerad 10 juni 2022
Nyhet

Carola Gunnarsson ställföreträdande ordförande för SKR

SKR styrelse har idag beslutat att Carola Gunnarsson tjänstgör som ordförande i SKR till dess att styrelsen har utsett en ny ordförande.

Foto

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson är SKR:s 1:e vice ordförande och går nu in som ställföreträdande ordförande i SKR.

– SKR är en stark och professionell organisation och jag är stolt över att leda det politiska arbetet i SKR fortsättningsvis. Jag har ett långvarigt och starkt engagemang för lokal och regional demokrati. Jag vill fortsätta att bidra till att kommuner och regioner ska ha så goda förutsättningar som möjligt att ta ansvar för välfärd och service till alla invånare, säger Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande för SKR.

– Den största utmaningen för kommuner och regioner de kommande åren är kompetensförsörjningen i alla välfärdens verksamheter. Det kommer vi att ha fortsatt stort fokus på liksom att den lokala och regionala demokratin ska fortsätta att utvecklas starkt, säger Carola Gunnarsson.

SKR:s styrelse kommer att välja en ny ordförande efter förslag från Moderaternas valberedning. Så snart styrelsen är redo att ta beslut om ny ordförande kan detta ske på ordinarie eller extra sammanträde.

SKR:s nästa valkongress äger rum den 21 mars 2023. Då väljs en ny styrelse samt en ny ordförande utifrån resultatet i höstens val till kommun- och regionfullmäktige.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.