Publicerad 18 november 2022
Nyhet

Bra med konkreta förslag runt ebo att ta ställning till

Den pågående statliga utredningen om asylmottagandet lämnade tidigare i veckan förslag på åtgärder för att fler asylsökande ska bo på asylboende under asyltiden.

Monica Sonde.

Monica Sonde.

Regler runt eget boende, ebo, har varit en viktig fråga för många kommuner som ett led för att motverka segregationen och förbättra integrationen. Därför är det nu bra att det finns förslag att ta ställning till.

Utredningens förslag är bland annat att alla asylsökande ska tilldelas plats på asylbonde. Att bo där blir ett villkor för rätt till dagersättning och för rätt att arbeta. Begreppet eget boende tas bort i regelverket och finns inte längre som ett uttryckligt alternativ i mottagandets organisering.

– Det behövs åtgärder för att motverka negativa sociala konsekvenser av eget boende. Det är bra att en översyn nu är genomförd och att förslag att diskutera vidare ligger på bordet, säger Monica Sonde, avdelningschef på SKR.

Förslagen presenterades i veckan i delbetänkandet ”En ny ordning för asylsökandes boende”. I nästa del har utredningen sedan tidigare uppdrag att se över lagen om mottagande av asylsökande (LMA) i ett bredare perspektiv. Något som tydligt efterfrågats av SKR.

– LMA har lappats och lagats i många år och det finns en rad luckor som orsakar otydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun och att enskilda ramlar mellan stolarna. Förslag om hur boende organiseras och hur bistånd och insatser i asylmottagandet ska hanteras behöver ses som en helhet, säger Monica Sonde.

Regeringen har aviserat att utredningen också ska få ett tilläggsdirektiv. Som en del av överenskommelsen mellan regeringens samarbetspartier ska det omfatta hur asylprocessen ska ske i så kallade transitcenter där asylsökande också ska vistas under asyltiden.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.