Publicerad 23 september 2022
Nyhet

Bra med ett nationellt register för HVB-hem

SKR välkomnar förslaget om att kommunerna kan få tillgång till ett nationellt register som kan införas för HVB-hem, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Foto

Arion Chryssafis

Kommunerna har ett stort behov av att få ta del den information som idag delas via den nya automatiserade tjänsten/registret för HVB-hem och andra boenden. Att den nya lagstiftningen även möjliggör automatiskt utlämnande av personuppgifter om den person som driver verksamheten och om verksamhetens föreståndare, är ett värdefullt tillägg.

− Det finns många bra HVB-hem och boenden som ger trygghet och stöd i många barns liv. Men det finns också motsatsen där barn och unga far illa. Därför krävs det att vi har bättre kontroll på de boenden där de mest utsatta barnen befinner sig. Vi välkomnar att det nu finns ett färdigt förslag på ett nationellt register som kommunerna kan använda när barn och unga ska placeras, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I mars 2021 beslutade regeringen att ge Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att inrätta ett nationellt vårdgivarregister för HVB-hem. Det var ett efterlängtat beslut och en fråga som SKR har drivit länge. Syftet med registret är att ge en överblick över vilka hem som finns och kvaliteten hos dem – så att kommunerna lättare kan få kännedom om hem där det förekommit allvarliga missförhållanden.

− Nu behöver den nya regeringen snabbt ta beslut om ett införande av den nya lagstiftningen så att kommunerna kan nyttja registret för att ge barn och unga en säker och trygg placering, säger Arion Chryssafis.

Läs vidare

Sakkunnig

Mikael Mattsson Flink
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR