Publicerad 28 oktober 2022
Nyhet

Bra förslag för att fler ska nå målen - men mer behövs

SKR ser positivt på förslagen för att fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Men fler insatser behövs för att göra skillnad på riktigt.

Foto

Mats Gerdau

− En fullgjord gymnasieutbildning, från gymnasieskolan eller komvux, är en nyckel för att etablera sig på arbetsmarknaden. Utredningen har gjort sitt jobb, men mer behövs för att fler unga vuxna ska nå målen för vidare studier eller arbete, säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKRs styrelse har nyligen beslutat om ett remissvar till betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning”.

Utredningen kommer med flera förslag som SKR är positiva till, till exempel tillstyrker SKR förslaget att alla elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar gymnasiesärskolan erbjuds ett avslutande vägledningssamtal.

− Frågan om att få fler unga att nå målen med sin gymnasieutbildning måste prioriteras av regeringen. Både för individen men också för samhällets skull. Det saknas ett helhetsgrepp om hur fler unga kan nå en gymnasieexamen. Arbetet med yrkespaketen kan vara ett sätt att rusta fler elever på bland annat introduktionsprogrammen med den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. För att fortsätta utveckla yrkespaketen krävs dock samverkan och engagemang från såväl skolan som branscherna, säger Mats Gerdau.

SKR menar att det är problematiskt att direktivens övergripande syfte var mycket omfattande, samtidigt som utredningsfrågorna var relativt smala. Det är därför av stor betydelse att arbetet med dessa frågor fortsatt prioriteras, bland annat i pågående och kommande utredningar som berör gymnasieutbildning och framför allt då i utredningen ”Fler vägar till arbetslivet ”. SKR ingår i denna utrednings expertgrupp och kommer därmed fortsatt bevaka frågor som rör hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Hellewell
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.