Publicerad 1 juni 2023
Nyhet

Bra att etableringsprogrammet blir mer flexibelt

Etableringsprogrammet för nyanlända föreslås bli mer flexibelt. Det är rätt väg att gå. Men det behövs också åtgärder för att förbättra samordningen av etableringsinsatser lokalt.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

En statlig utredning har nu överlämnat betänkandet ”Etablering för fler” (SOU 2023:24) till regeringen. Utredningen har bland annat haft uppdrag att föreslå om målgruppen för etableringsprogrammet ska utvidgas och om ramtiden för programmet och handlingsplanens längd kan anpassas i syfte att påskynda utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

– Det är bra att etableringsprogrammet föreslås bli mer flexibelt. Målet ska vara att alla nyanlända ska komma i jobb så snabbt som möjligt, men vägen dit kan se väldigt olika ut för olika personer. SKR har därför länge pekat på att etableringsinsatser behöver kunna ges under längre tid än två år om det finns behov, säger Roy Melchert, sektionschef på SKR.

Lokal närvaro är avgörande

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsprogrammet till nyanlända och samordningen av etableringsinsatserna. Utredningen belyser vikten av ett effektivare etableringsprogram med en fördjupad kartläggning, arbetsnära insatser och att nyanlända får aktivt stöd och vägledning kontinuerligt under etableringstiden.

– Vi vet att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är grundläggande för en lyckad etablering. Nu gäller det att regeringen och myndigheten lyssnar på kommunerna i det fortsatta arbete med etableringsprogrammet, säger Roy Melchert.

Behov av ökad samverkan

SKR har i en skrivelse till regeringen belyst behovet och hur brister i nyanländas etablering kan åtgärdas genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.

SKR kommer nu analysera utredningens förslag mer noggrant och ser fram emot att få betänkandet på remiss.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Perols
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.