Publicerad 30 mars 2023
Nyhet

Behov av flexiblare regler runt yrkesutbildning

Det är positivt att regeringen aviserat 400 miljoner till yrkesutbildning. Men regeringen måste också våga förenkla regelverket så att pengarna kan komma fler individer till del.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

– Det är positivt att regeringen ser vikten av utbildning för vuxna. Men minst lika viktigt är att regeringen gör om reglerna så det blir möjligt att använda medlen friare till det som det faktiskt finns behov av lokalt. Exempelvis är villkoren för statsbidragen idag så snäva att målgruppen som är mellan sfi och utbildning på gymnasial nivå riskerar att hamna utanför, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Statsbidraget för yrkesvux är inte anpassat för den stora grupp individer som ännu inte har tillräckliga svenskkunskaper för att kunna studera yrkesämnen på gymnasienivå. Om regeringen vill att bidraget ska få effekt måste det breddas till att även omfatta sfi och grundläggande utbildning med yrkesinriktning.

– Krånglet med ansökningar och redovisningar på detaljnivå måste bort. Idag gör oförutsägbarhet och svårighet med att planera att stora delar av statsbidraget ofta får återbetalas. Det underlättas heller inte av att det, som med detta besked, är korta ansökningsperioder, säger Roy Melchert.

Nivån på statsbidraget som avser yrkesutbildningar på gymnasienivå, yrkesvux, varierar kraftigt år från år. Det gör att kommunerna får svårt att planera och rigga utbildningsplatser. Statsbidraget kräver också omfattande administration, där samverkan ska ske mellan kommuner med redovisning ner på elevnivå.

SKR har i många år påtalat problemet. Statskontoret har också kritiserat det stora antalet riktade statsbidrag och mängden administration dessa genererar.

Läs vidare

Sakkunnig

Tobias Fannqvist
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.