Publicerad 26 maj 2021

Staffan Isling, vd

CV för Staffan Isling, SKR:s vd.

Arbetslivserfarenhet

2019-08-01 - 2019-10-11

Strategisk Rådgivare vd-staben SKL.

2016-04-01 -

Regiondirektör, Region Uppsala.

2009 - 2016

Kommundirektör, Örebro kommun.

2004 - 2009

Kommunchef, Tyresö kommun.

1999 - 2004

Kommunchef, Haparanda stad.

1997 - 1999

Kommunchef, Gällivare kommun.

1996 - 1997

Arbetsmarknadschef, Gällivare kommun.

1990 - 1996

Socialchef, Gällivare kommun.

1987 - 1990

Socialchef, Haparanda stad.

1985 - 1987

Distriktschef, Omsorg, NLL.

1982 - 1985

Socialsekr/vik distriktschef, Gällivare kommun.

1980 - 1982

Socialsekr/bitr sektionschef, Nyköpings kommun.

Övriga erfarenheter

2016 -

Ledamot advisory board Swelife.

2008 -

Vice ordf SIQ intresseförening.

2005 - 2009

Ledamot styrelse för Örebro universitet.

2010 - 2016

Ordförande i Sveriges kommundirektörsförening.

2007 - 2009

Ledamot i styrelsen Insitutet för kommunal ekonomi - Stockholms universitet.

1997 - 2003

Ledamot i Ungdomsstyrelsen.

2001 - 2002

Sakkunnig i Gränskommunutredningen SOU 2002:84.

1995 - 1996

Sakkunnig i Åldersgränsutredningen SOU1996:11.

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR