Publicerad 11 januari 2020
Debatt

Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden

Jag håller med om beskrivningen av välfärdens utmaningar, men ledartexten innehåller samtidigt en del missförstånd och faktafel. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef SKR, i en replik.

I debatten – och Länstidningens ledartext är inget undantag – kan man få intrycket av att bara kommuner och regioner lyckas rekrytera fler, så löser sig kompetensförsörjningen. Så fungerar det inte. Det är ett faktum att de äldre ökar med nästan 50 procent, medan vi i yrkesverksam ålder endast ökar med 5 procent de kommande åren. Om så alla som går ut gymnasieskolan skulle vilja välja välfärdens yrken, så skulle det inte räcka.

Trots en allt tuffare konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden har antalet medarbetare i välfärden ökat de senaste åren. Det beror på att behoven ökar och på att medarbetare trivs. Vi har många kompetenta medarbetare i välfärden och det vill vi fortsätta ha. Arbetsmiljön är viktig och många åtgärder görs, t ex stöd och metoder för hälsosam arbetstidsförläggning.

Våra avtal ska ge arbetsgivare och fackliga organisationer förutsättningar att tillsammans utveckla verksamheterna. Självfallet har vi olika roller och är inte överens om allt, men vi jobbar tillsammans både nationellt och lokalt, ofta med samsyn om vad som behövs. I det är förstås korrekta fakta viktiga.

Länstidningen påstår att SKR:s inriktning för avtalsrörelsen är att förhandla fram ”nollavtal”. Det är helt fel uppfattat. Det har inte varit SKR:s inriktning tidigare och är det inte nu heller. Under lång tid – och oavsett vilka partier som funnits i ledningen – har SKR förespråkat kollektivavtal utan centralt angivna lönenivåer, ibland kallade sifferlösa. Vi anser att lönebildningen sköts bäst lokalt, där kunskapen om verksamhetens behov och medarbetarnas kompetens finns.

Det är en modell som vi är överens om med majoriteten av sektorns närmare 30 fackförbund. Reallöneutvecklingen för välfärdens medarbetare har också, liksom för övriga arbetsmarknaden, varit god under många år. Enligt SCB är sjuksköterskor, socialsekreterare, speciallärare och grundskollärare bland de yrken som har haft bäst löneutveckling av alla på arbetsmarknaden under åren 2014-17.

SKR ser fram emot konstruktiva förhandlingar i årets avtalsrörelse. Det blir säkert heta diskussioner, men alla parter har målet att teckna avtal som är anpassade för verksamheterna och medarbetarna i kommuner och regioner.

Niclas Lindahl, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades på ltz.se den 11 januari 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR