Publicerad 27 oktober 2020
Debatt

SKR:s arbetsgivarpolitik har starkt stöd

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlemsstyrd organisation där uppdraget är att agera i medlemmarnas intresse. Inför varje avtalsrörelse sker regelbundna avstämningar med våra medlemmar i kommuner och regioner.

Representanter från alla 290 kommuner och 21 regioner bjuds in via avtalskonferenser, olika nätverk och referensgrupper för att diskutera vilka frågor som de tycker är viktigast att driva i avtalsrörelsen. Därefter bereds SKR:s mål och inriktning i förbundets förhandlingsdelegation och styrelse.

Det är en viktig och nödvändig process som säkerställer att SKR:s ställningstaganden i avtalsrörelsen möter det samlade behov som medlemmarna ger uttryck för. Till skillnad mot vad Per Lawén för fram (Dagens Samhälle 20/10), sker alltså förberedelserna inför avtalsrörelsen i en stor process med god insyn och påverkansmöjlighet från kommuner och regioner.

Det har under många år varit tydligt att medlemmarnas medskick i frågan om lönebildning är att den ska ske lokalt. De centrala avtalen ska möjliggöra för lokal lönebildning där varje kommun och region i så stor utsträckning som möjligt ansvarar för löner och löneökningar inom sina respektive verksamheter, både vad gäller nivåer för utfall i samband med årlig löneöversyn och lönenivåer. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och variera beroende på medarbetarens bidrag till måluppfyllelse och resultat i verksamheten. SKR:s kongress, som är vårt högsta beslutande organ, behandlade i november i fjol en motion kring arbetsgivarpolitiska frågor och fastställde då de grundläggande principerna för våra ställningstaganden.

Och det är inte bara arbetsgivarna i kommuner och regioner som förespråkar lokal lönebildning. SKR och de fackliga organisationerna inom välfärdssektorn har enats om att tillämpa individuell och differentierad lönesättning, och tagit ställning för att modellen är den som under rådande omständigheter passar sektorn bäst. Skulle SKR:s medlemmars samlade medskick komma att visa på behovet av en annan modell, så kommer detta naturligtvis att vägas samman i förbundets mål och inriktning inför kommande avtalsrörelse. SKR:s uppdrag är att agera i medlemmarnas intresse.

Joakim Larsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation
Ulf Olsson, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation

Repliken publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 27 oktober 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Lindahl
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR