Publicerad 30 april 2020
Debatt

Riv upp beslutet att lägga över tidningsinsamling på kommunerna

Regeringen måste dra tillbaka beslutet att lägga över ansvaret för insamlingen av tidningar på kommunerna. Syftet med beslutet är att stödja tidningsbranschen, men 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad.

Porträtt av SKR:s ordförande Anders Knape

Anders Knape

I svensk insamling av avfall råder för många avfallstyper sedan länge ett producentansvar. Det innebär att aktörer som producerar förpackningar och tidningar också sköter och finansierar insamlingen av de produkter som lämnats in till insamling och återvinning. Principen är att den som förorenar också ska betala.

Producentansvaret är vårt lands framgångsrika väg till insamling av förpackningar och tidningar. Även om insamlingen förstås har brister och fortsatt måste utvecklas, så har Sverige en generellt sett väl fungerande insamling.

Nu har dock regeringen hastigt tillkännagett att den avser ta bort producentansvaret när det gäller insamlingen av tidningar och reklamblad. Beslutet motiveras med att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation med anledning av coronaviruset. Insamlingen ska istället skötas av kommunerna, som i dag samlar in restavfall och matavfall, det vill säga de avfallspåsar som många av oss har under diskhon.

Det här är dessvärre inte första gången regeringen tar ett bristande beslut på avfallsområdet. 2018 beslutade regeringen om en förordning med skärpta krav på insamlingen av förpackningar och tidningar. Förordningen ställer ett grundkrav på att insamlingen ska ske i direkt anslutning till fastigheten om det kan anses lämpligt. På glesbygden är kravet orealistiskt. SKR riktade kritik mot förordningen innan dess införande och nu i efterhand kan vi se att den har ökat producenternas kostnader.

När regeringen nu tar det stora principiella beslutet att ta bort producentansvaret, så sker det utan avstämning med kommunerna och SKR. Ett sådant agerande är oacceptabelt och ovanligt. Regeringen måste dra tillbaka beslutet. SKR vill ha en dialog med regeringen om detta och diskuterar gärna andra lösningar. 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad. Regeringens beslut är därför en ineffektiv stödinsats. Staten har redan en befintlig och bättre kanal för att stödja tidningsbranschen ekonomiskt: tidningsstödet.

Producentansvaret är viktigt för miljön. Det ger incitament till de aktörer som tar fram produkter att ta miljöhänsyn och säkra att produkterna går att återvinna. Regeringens beslut innebär därtill att notan för insamlingen av tidningar och reklamblad går från industrin till medborgarna, oavsett om de prenumererar på papperstidningar eller inte, via avfallstaxan. Invånarna tvingas finansiera kostnader på hundratals miljoner kronor årligen.

SKR ifrågasätter kraftigt att dessa kostnader läggs på medborgarna. Vi förstår att regeringen velat agera snabbt för att stödja tidningsbranschen. Men här blev det fel på flera sätt. Regeringen måste göra om och göra rätt.

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 29 april

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR