Publicerad 3 juni 2021
Debatt

Replik: Vem ska få hjälp av Arbetsförmedlingen?

Regeringen och samarbetspartierna gav nyligen besked om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen behöver nu skyndsamt beskriva hur Arbetsförmedlingen ska fungera för grupper som möter större hinder på väg mot arbete och studier.

Arbetsförmedlingen har gjort kraftiga neddragningar på kontor och personal. Myndigheten har under många år varit otillräcklig för nyanlända, arbetslösa med ekonomiskt bistånd, personer med funktionsnedsättning och unga utanför. Historiskt stora grupper står utan arbete. Antalet långtidsarbetslösa närmar sig 200 000 individer. Den havererade arbetsmarknadspolitiken kostar kommunerna över 10 miljarder kronor per år, fördelat på arbetsmarknadsverksamheter och kostnader för ekonomiskt bistånd.

Arbetsförmedlingens reformering har hittills fokuserat på de som står nära och medellångt från arbete. Nu testas digitala lösningar och självservice samt fristående aktörer. Samtidigt saknas förslag och reformer för de grupper som står längst från arbete. Vi hoppas att lösningar presenteras i den departementsskrivelse som regeringen utlovat till sommaren. Om den delen saknas bör det nogsamt övervägas om reformen verkligen ska drivas igenom, trots att denna fråga inte hanterats.

Det är bra att regeringen vill förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå i olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Kommunerna har redan uppdrag för de som står längst bort från arbetsmarknaden. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen skulle kommunerna ännu bättre kunna arbeta med dessa individer och på så sätt komplettera de fristående aktörerna i systemet.

Men regeringen behöver snarast bli mer konkret vilka regelförändringar man avser att genomföra, så att kommunerna kan förbereda sig. Arbetsförmedlingen måste också ges i uppdrag att sjösätta överenskommelserna. Det är dessutom hög tid att kommunerna får statlig ersättning för det arbete man utför, i ett system som ligger bredvid det som betalar de fristående aktörerna.

Snara besked i dessa frågor ger kommuner ett alternativ till det som många idag ser som enda vägen, det vill säga att ansöka om att vara leverantör i de befintliga systemen i konkurrens med fristående aktörer.

Regeringen har ännu inte presenterat ändamålsenliga reformer för de personer som idag står längst från arbete, en grupp som växer. Sveriges kommuner vill och kan bidra. Men regeringen måste göra sin del och det snarast.

Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken pubicerades på Dagens Samhälles webb den 3 juni 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR