Publicerad 28 november 2020
Debatt

Replik: Värna den kommunala revisionens särdrag

Den kunskap och transparens revisionen bidrar med är grundläggande i den kommunala och regionala demokratin och revisionen behöver vara relevant och fungera i hela landet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar Barometerns diskussion om den kommunala revisionen som gick att läsa om i ledaren ”Dags att kommunerna får en självständigare revision” 25 november.

Barometerns ledare den 25 november 2020

SKR är inte på något vis emot att yrkesrevisorer genomför granskningen i kommuner och regioner. Tvärtom!

Det är viktigt att revision genomförs enligt gängse metodik, baserat på professionell erfarenhet och kunskap. Kommunallagens konstruktion för revisionen bygger på ett samspel mellan förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer som bidrar med olika delar i granskningen. All kommunal verksamhet styrs och genomförs genom en liknande uppdelning mellan förtroendevalda i nämnder/styrelse och tjänstepersoner i förvaltningen.

Det SKR däremot opponerar sig emot är Revisorsinspektionens ställningstagande om att göra det obligatoriskt för revisionsföretag att ha just auktoriserade revisorer.

I Sverige har det nämligen vuxit fram en yrkesgrupp som är specialister på kommunal revision, certifierade kommunala yrkesrevisorer. Vi ser en risk för sämre kvalitet i revisionen om kommuner och regioner istället måste använda en auktoriserad revisor, som inte är specialist på sektorn.

Den kommunala verksamheten är omfattande och allt mer komplex. Revisionens uppgift är att granska och pröva, inte bara att siffrorna redovisas rätt, utan att vi fick rätt sak för pengarna. Kompetensen hos yrkesrevisorer måste därför matcha den bransch de ska granska.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades i Barometern den 27 november 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR