Publicerad 27 januari 2020
Debatt

Replik: Välkommet att Göteborgs molntjänster granskas

Göteborgs stad har JO-anmälts för hur de använder molntjänster. SKR välkomnar en granskning och efterfrågar praxis i en fråga som länge saknat rättslig vägledning.

Molntjänster för med sig många goda effekter när det kommer till användbarhet, tillgänglighet och effektivitet i offentliga verksamheter. Samhällets digitalisering är en i grunden positiv utveckling men den ställer också nya krav på kommuner, regioner och andra aktörer. För att möta dessa krav måste de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering och it-drift i offentlig förvaltning förtydligas.

Bristen på nationell samsyn om de rättsliga frågorna kring molntjänster har medfört en uppbromsning av digitaliseringen, och avsevärda resurser läggs på tolkning och anpassning i stället för nyttorealisering. Digital samverkan, både inom och mellan offentliga aktörer, hämmas av det osäkra rättsläget. I förlängningen kan detta innebära att kommuner och regioner förhindras från att leverera de tjänster som allmänheten förväntar sig.

Alla kommuner och regioner vill skydda information som omfattas av sekretess och personuppgifter på bästa sätt, men medborgarna ställer också krav på effektiva lösningar och att kunna använda moderna digitala tjänster. Det är mer kostnadseffektivt att utnyttja lösningar och kompetens som redan finns på marknaden än att lägga tid och resurser på dyra tekniska projekt för att själv utveckla eller hålla it-drift.

Över hela landet finns kommuner, regioner och statliga myndigheter som använder samma tjänster och står inför samma rättsliga dilemma. Göteborgs stad har gått före och har gjort en gedigen utredning i ett svårt läge. Det har saknats vägledning från lagstiftaren och behovet av rättslig praxis har under en lång tid skapat osäkerhet. SKR välkomnar därför en eventuell granskning av Justitieombudsmannen (JO) i frågan.

Regeringen har även tillsatt en statlig utredning som i princip kommer att granska samma frågor som nu har anmälts till JO. Vår förhoppning är att vi äntligen kan få på plats den rättsliga vägledning som Sveriges kommuner och regioner hade behövt för länge sedan.

Repliken publicerades i Dagens Samhälle den 27 januari 2020

Sakkunnig

Lotta Nordström
Sektionschef informationshantering och digital arbetsmiljö, Sveriges Kommuner och Regioner.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR