Publicerad 27 juli 2020
Debatt

Replik: Sverige klarar kriser tack vare den lokala och regionala nivån

Amanda Sokolnicki har fel när hon tror att avskaffade regioner skulle förbättra vården. Historiskt har Sverige klarat kriser tack vare den lokala och regionala nivån. Det är vår övertygelse att så gäller även nu, skriver SKR:s ordförande Anders Knape.

Hälso- och sjukvårdens styrning diskuteras på DN:s ledarsida den 26 juli. Vi kan vara helt överens om att digitaliseringen – till exempel att varje läkare oavsett var i Sverige vi träffar hen ska ha tillgång till vår journal på nätet – inte går tillräckligt snabbt. Där vill vi mer, snabbare och bättre. Vi kan också vara överens om att varje skattekrona ska användas till en bra och jämlik vård – oavsett vem du är och var du bor. Jag tror också att vi är överens om att all vård ska drivas så kostnadseffektivt och med så stor insyn för patienter, anhöriga, granskande medier och andra som möjligt.

Vi är däremot på olika kurs när det gäller ansvarsnivåerna. DN:s ledarsida ser tydligen statliga myndigheter – kanske Polisens verksamhet eller Arbetsförmedlingens närhet till arbetssökande och företag eller dess digitalisering – som förebilder. SKR ser istället hur det lokala och regionala ansvaret gör att besluten tas närmare alla de som behöver välfärden samtidigt som ansvar kan utkrävas i och mellan allmänna val. Folkviljan utövas genom den lokala och regionala nivåns omkring 40 000 förtroendevalda utifrån kunskap om invånarna lokalt och regionalt. Deras kraft är oslagbar. Vi har ett robust system med förmåga att klara stora påfrestningar. Kapacitetsökningarna, omställningarna och utvecklingssprången som tagits under blott fem månader visar vilken kraft svensk hälso- och sjukvård besitter. Vi behöver lokalt och regionalt ansvar för nära vård och annan välfärd, som bygger på kunskap om de lokala förutsättningarna och lokala behoven hos varje patient. Vi behöver också ett nationellt ansvar för en likvärdig vård, för att det utbildas rätt antal läkare och sjuksköterskor med rätt kompetens och för att klara extraordinära insatser i extraordinära tider. Som nu; i den pandemi vi är mitt i. Historiskt har Sverige klarat kriser tack vare den lokala och regionala nivån. Det är vår övertygelse att så gäller även nu. Ställ gärna de svåra frågorna, men försök att också ge rättvisa svar, inte bara de enkla.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades i Dagens Nyheter den 27 juli 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR