Publicerad 30 december 2020
Debatt

Replik: Pandemin ursäkt för enkla svar på komplexa utmaningar

Coronakommissionen väcker frågor som behöver adresseras klokt och varsamt. Kommissionen har motstått förenklingar och lyckats att se på vårt samhälles hantering av äldreomsorgen med många nyanser.

Det har dock en baksida, som blir tydlig när Lars Engqvist och Lars-Erik Lövdén, tidigare statsråd och landshövdingar, väljer valda delar av rapporten för att driva sin tes om att Sveriges regioner bör skrotas. Pandemin har blivit en ursäkt för de som vill stärka statens makt och förändra den styrmodell, som tjänat och tjänar Sverige väl.

Vi har en robust samhällsmodell, som har klarat stora kriser och som i många stycken också klarar den här krisen. Staten bidrar genom att skapa stabila planeringsförutsättningar och undanröja hinder, medan kommuner och regioner tar sitt ansvar för att utifrån lokala förutsättningar och behov klara och utveckla vård, omsorg, utbildning och annat som bygger vår välfärd. Det är en samhällsmodell som krävs för att möta de utmaningar välfärden kommer stå inför också i framtiden.

Det finns mycket att lära av detta exceptionella år, och kommuner och regioner duckar inte för kritik. På många håll behöver vi fortsätta utveckla äldreomsorgen, stärka hälso- och sjukvården och ha bättre beredskap för att klara framtida krissituationer. Lösningen är inte att gå från lokal demokrati till centralism, från att medborgarna har insyn och närhet till sina politiker. Det är inte heller så att det kommer finnas fler tillgängliga och utbildade läkare, sjuksköterskor, lärare, undersköterskor eller annan omsorgspersonal bara för att verksamheterna blir statliga. Det är att undervärdera professioner att göra Covid-19 till en huvudmannafråga. Vår sjukvård har gjort den snabbaste omställningen någonsin. Det är enastående insatser som nu görs i vård och omsorg.

Vi som har människors förtroende att leda och styra nu måste ge mer komplexa svar på dagens och framtidens utmaningar. Vi måste fortsätta utveckla samverkan mellan samhällets aktörer, ge professionerna utrymme att verka inom ansvarsfulla ramar och fortsätta bygga på kunskap och erfarenheter om vad som verkligen fungerar i hälso- och sjukvård och omsorg. Det är inte den enkla vägen, men det är den som bygger vår välfärd och vårt samhälle bättre för alla.

Förmågan att agera snabbt och resolut är viktig i en kris. Förespråkarna för att lägga större makt över och ansvar för sjukvård eller skola hos staten, tycks leva i en tro att allt då blir just snabbt och resolut. Så är det inte, men i de fall staten verkligen agerar skyndsamt – och i tät dialog och samverkan med kommuner och regioner – så ger det goda resultat. Det exceptionellt snabba arbetet kring vaccinstarten och den gemensamma plan vi har för de pågående vaccinationerna är ett utmärkt exempel på det.

Vi behöver tydliggöra roller och ansvar i vårt samhälle, det behovet har vi pekat på i många år. Men grunderna i flernivåstyre och självstyrelse är själva nyckeln till god samverkan och därmed till ett samhälle som står starkt i både normala lägen och kriser.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Anders Henriksson, 2:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades på Dagens Nyheters debattsida den 30 december 2020

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR