Publicerad 5 augusti 2020
Debatt

Replik: Mikael Damberg (Aftonbladet)

Mikael Damberg pekar på en rad insatser som genomförts för att stärka räddningstjänsten och krisberedskapen för bränder i Sverige. Helikoptrar, flygplan är på plats, och nya system för kommunikation är på väg.

Mikael Damberg pekar på en rad insatser som genomförts för att stärka räddningstjänsten och krisberedskapen för bränder i Sverige. Helikoptrar, flygplan är på plats, och nya system för kommunikation är på väg.

Men grunden för räddningstjänst och krisberedskap handlar om människor.

Sveriges cirka 10 700 deltidsbrandmän har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av att släcka bränder, hantera översvämningar, trafikolyckor och utföra första hjälpen-insatser. Att behålla och rekrytera deltidsbrandmän är en av de största utmaningarna för räddningstjänsterna, särskilt i glesbygden, och många räddningstjänster hade redan innan pandemin svårt att upprätthålla den beredskap som krävs.

En deltidsbrandman har normalt en heltidsanställning hos en annan huvudarbetsgivare eller är egenföretagare. På grund av pandemin varslas nu många deltidsbrandmän om uppsägning av sin huvudarbetsgivare. När de sedan ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av att de också har en inkomst som deltidsbrandman.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har under många veckor fört intensiva diskussioner med regeringen om att göra en snabb och tillfällig förändring i reglerna för a-kassan. Regeringen har inte varit intresserad av att hjälpa till. Vi har till och med utformat ett färdigt lagförslag, men inte heller då visar regeringen något intresse.

Utan personal är de insatser som gjorts otillräckliga. En förändring av a-kassan är därför nödvändig.

Fack och arbetsgivare har nu visat regeringen hur en tillfällig ändring i reglerna för a-kassan för resten av 2020 skulle se ut. Riksdagen har beredskap för att fatta snabba beslut. Regeringen borde därför agera omedelbart. Det finns inget att vänta på.

Joakim Larsson, ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Sobonas föreningsstyrelse

Repliken är publicerad i Aftonbladet den 5 augusti 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR