Publicerad 11 maj 2020
Debatt

Replik: Kommuner och regioner tar stort ansvar i en svår kris

Hela vårt samhälle gör nu enorma insatser för att minska och hindra smitta, vårda sjuka och rädda liv. Krisen är långt ifrån över och än återstår ång tid när vi måste lägga allt fokus på att klara coronaviruset och dess konsekvenser.

Hela vårt samhälle gör nu enorma insatser för att minska och hindra smitta, vårda sjuka och rädda liv. Krisen är långt ifrån över och än återstår lång tid när vi måste lägga allt fokus på att klara coronaviruset och dess konsekvenser.

När en del nu använder debatten för att smutskasta kommuner och regioner är lågvattenmärket ett faktum. Mitt i brinnande kris påstås arbetsgivare och chefer i äldreomsorgen och socialtjänsten vilja skada sina medarbetare. Tidigare socialministern, riksdagsledamoten Annika Strandhäll och det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Carina Ohlsson går till hårt angrepp mot kommunerna och insinuerar att arbetsgivarna riskerar sina anställdas liv. I samma tonläge har andra debattörer och intresseorganisationer debatterat.

Våra medarbetare är fundamentet i svensk välfärd. Det är undersköterskorna, vårdbiträdena, sjuksköterskorna, läkarna, lärarna, socialsekreterare, teknikerna och alla andra som ser till att välfärden fungerar. Att de kan gå till arbetet och att de är trygga och säkra är avgörande.

Riskbedömningar sker tillsammans med skyddsombuden på varje arbetsplats. Det ska finnas en god basal hygien på plats, en väl genomförd riskbedömning och en tät dialog med skyddsombuden. Arbetsmiljön för personalen ska säkerställas och det ska också skyddet mot smitta för brukare och patienter, som görs i nära samarbete med smittskyddsläkare och regionernas vårdhygienkompetens. Så tar vi ansvar för både medarbetarnas och brukarnas säkerhet och skydd mot smitta. Utifrån detta grundläggande arbetssätt, och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som grund, gör runt 200 000 chefer och medarbetare inom äldreomsorgen sitt yttersta för att skydda sin arbetsplats, sig själva och brukarna.

Den snabba omställning som nu skett i kommuner och regioner för att hantera coronaviruset saknar motstycke. På kort tid har helt nya arbetssätt införts och stora utbildningsinsatser genomförts.

Det har passat en del av debattörernas agendor väl att ta till argument om en ansvarslös arbetsgivare, för att nå igenom mediebruset. Med tanke på det allvarliga läget vi befinner oss i, så är det mycket olyckligt. Den debatt som förs, bland annat på Aftonbladets debattsida, riskerar att spä på oron bland chefer, medarbetare, de äldre och deras anhöriga. Och det mitt i den pågående krisen.

Tid kommer för att grundligt utvärdera hur kommuner och regioner, regering och riksdag, myndigheter, företag och intresseorganisationer, hanterat bekämpningen av coronaviruset. Alla som har insyn i äldreomsorgen vet att de särskilda boendena är en integrerad del av samhället, så när det sprids smitta i samhället, sker det också i äldreomsorgen. Det finns också skäl att se på brister i utbildning, kontinuitet och kopplingen mellan sjukvård och omsorg. Vi vet också att vi inte har haft fullgod tillgång till skyddsutrustning i alla verksamheter hela tiden, vilket skapat en berättigad oro.

Cheferna och medarbetarna på äldreboenden och i hemtjänsten behöver nu lägga all tid och alla resurser på det självklara uppdraget: Att utifrån expertmyndigheternas rekommendationer säkra det lokala arbetsmiljöarbetet, minska smittspridningen bland våra äldre, vårda sjuka och rädda liv. Det uppdraget tar kommuner och regioner på största allvar och axlar ett mycket stort ansvar i denna svåra kris.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken är publicerad i Aftonbladet 11 maj 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR