Publicerad 9 februari 2021
Debatt

Ge oss vaccin, så vaccinerar vi

Sveriges regioner är inne på den sjunde veckan av vaccinering och hitintills sker den i högsta möjliga takt. Det är leveranserna av vaccin som sätter gränserna.

Samtidigt som regioner och kommuner gör en enorm insats för att bidra till att bekämpa pandemin, riktar Svenskt Näringsliv och andra näringlivsföreträdare kritik mot att det går för långsamt. Faktum är att det är läkemedelsbolagen som nu drar ned tempot.

För att Sverige ska klara målet att hela den vuxna befolkningen ska ha erbjudits vaccination innan halvårsskiftet krävs det stabila leveranser av vaccin från läkemedelsbolagen. De förseningar som nu drabbar regionerna förskjuter vaccinationerna. Att vaccinera 8,2 miljoner svenskar med drygt 15 miljoner doser vaccin är en utmaning. Men det är ingen omöjlighet.

Vaccinet, och att så många som möjligt väljer att vaccinera sig, är en nyckel till att bekämpa pandemin. Det är därför fullt förståeligt att debatten är livlig. Den blir dock mer stringent om utkrävande av ansvar riktas mot rätt part. Den överenskommelse som finns mellan regeringen och SKR är glasklar i fördelningen av roller och ansvar: Regeringen ansvarar för leveranserna och regionerna för vaccineringen enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

Regionerna har mångårig vana vid stora vaccineringar. Den som nu genomförs är dock den största någonsin och planeringen har pågått sedan i somras.
Förberedelserna för den fortsatta breddvaccineringen är på plats:

  • Transporter, logistik och flöden samt kommunikation är förberett för att hela tiden skalas upp i takt med att antalet som ska vaccineras ökar.
  • Flera tusen personer har extraanställts för att arbeta med vaccineringen tillsammans med befintlig vårdpersonal.
  • Ändamålsenliga lokaler har ställts i ordning för att underlätta för en smittfri vaccinering, exempelvis idrottsarenor, konferensanläggningar och andra publika rum.
  • Frivilligorganisationer engageras för att hjälpa till i entréer, förklara och organisera parkering eller annan logistik.
  • Befintliga vaccinatörer inom vårdval används och förstärks med ytterligare vaccinationsmottagningar och företagshälsovård, utifrån behov och tillgång till vaccin.

Det finns en stor vilja hos många att hjälpa till, vilket är glädjande. Självklart kommer regionerna att be om stöd och hjälp om man bedömer att det behövs för att genomföra en effektiv och välfungerade vaccinering.

Regionernas kapacitet är inte den stora frågan här. Frågetecknen är leveranserna av vaccin och eventuell oro för att vaccinera sig. En fråga där debattörer och andra aktörer kan göra en enorm insats för Sveriges vaccinationsplan är att bidra till motivation och information. I stället för att grundlöst anklaga landets regioner för långsamhet, vore det mer konstruktivt om Svenskt Näringsliv, bland andra, fokuserade kraften på hur vi ökar vaccinationsviljan hos svenskarna. Hittills har vi mest sett svepande kritik mot regioner och kommuner, men betydligt mindre av press på de företag, som har ansvar för vaccinleveranserna. Pandemins svåra konsekvenser för svenska företag är oroande, men det hjälper föga att Svenskt Näringsliv och andra näringslivsföreträdare ägnar sig åt att peka finger åt andra, som nu gör enorma insatser för att bidra till att ta Sverige ur pandemin.

Enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKR ska regeringen ta fram nationell kommunikation kring vaccination och vidta åtgärder för att vi ska nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt i befolkningen. En nationell kommunikationsinsats behöver komma igång snarast och riktas till de grupper som av ett eller annat skäl idag är tveksamma till vaccin eller svåra att nå. Med stöd i en nödvändig nationell kampanj för att motivera till vaccinering och skapa trygghet, kommer regionerna att fortsätta att ta sitt ansvar: att sprida information om när och var vaccinering kan ske för den som bor i regionen.

Sveriges regioner är skickliga på att hantera oväntade situationer. De stresstestas varje dag. Men de kan inte styra över tillgången på vaccin. Sedan vaccineringarna startade den 27 december har läkemedelsbolagens leveransplaner ändrats gång på gång och med korta varsel. En rigorös och detaljerad planering måste gång på gång göras om och osäkerheten kring hur mycket vaccin som kommer om en, tre eller sju veckor gör förutsättningarna minst sagt utmanande.

Sveriges regioner hoppas nu att läkemedelsbolagen verkligen förstår allvaret i situationen och säkrar kommande leveranser redan under det första kvartalet. Det är i slutänden bolagens förmåga att förse oss med vaccin som bestämmer takten för vaccinationerna. Just nu lever de inte upp till det alls.

Läkemedelsbolagen måste leverera, staten måste säkra att så sker och kommuner och regioner behöver få tydliga förutsättningar för sin planering. Det är en kedja som kräver att alla i laget levererar. Regionernas budskap är tydligt ”Ge oss vaccin, så vaccinerar vi!”.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Debattartikeln är publicerad i Dagens Industri 9 feruari 2021

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR