Publicerad 25 maj 2020
Debatt

Fjärr- och distansundervisning är ett nödvändigt komplement

Lärarförbundets påstående att fjärr- och distansundervisning är ett sätt för ”kommuner att skära i kostnaderna” är varken sant eller konstruktivt. Det skriver SKR m.fl. i en slutreplik.

Frågan är mycket viktigare än så och vi hoppas kunna föra en bättre dialog med Lärarförbundet framöver, där SKR:s handlingsplan ”#skolDigiplan” är en utmärkt grund.

Under de senaste månadernas coronarelaterade kris har lärare, rektorer, huvudmän och elever gjort enastående insatser för att ställa om för att kunna erbjuda undervisning i ett akut läge. Johanna Jaara Åstrand pekar på en undersökning där sju av tio lärare uppger att pandemiutbrottet har gjort det svårt att undervisa eleverna. Det är en viktig men inte förvånande uppgift. Dessa siffror säger dock ingenting om den planerade fjärr- och distansundervisning som vi vill se en utveckling av och som en del skolor använder sedan tidigare.

Vi är överens om att det fysiska mötet mellan lärare och elever inte kan ersättas med en skärm. Datorn hemmavid kan inte heller ersätta den trygga punkt i tillvaron som skolan utgör för många elever. En organiserad distansundervisning är som sagt något annat än dagens onlineundervisning. Den är både ett nödvändigt komplement samt en möjlighet till utveckling som att till exempel få tillbaka hemmasittare till skolan.

Om det till exempel endast finns en behörig lärare i en glesbygd på flera skolor, är det då inte bra om den läraren kan undervisa i sitt ämne på flera skolor även om det sker digitalt? Vi tror att en sådan lösning främjar likvärdighet och kvalitet för eleverna. Det kan även vara en möjlighet för läraren att få ihop till en hel tjänst i sitt ämne.

Vi hoppas att gymnasier och andra stängda skolformer kan öppna till hösten. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns från dagens omfattande onlineundervisning, liksom från tidigare fjärr- och distansundervisning.

Regeringens förslag behöver nyanseras. Därför vänder oss till riksdagen som har att besluta om detta. Det är inget ”frontalangrepp” utan ett vanligt förfarande i en demokrati, även vanligt bland fackliga organisationer.

Per-Arne Andersson, avdelningschef, SKR

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Slutrepliken publicerades på Dagens Samhälles webb den 25 maj 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Henrik Bergström
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset