Publicerad 11 maj 2020
Debatt

En extraordinär kris kräver extraordinära insatser

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är ännu oöverblickbara. Det enda som är säkert är att det kommer att bli några extra tuffa år framöver. Det skriver Anders Knape på DN debatt idag.

Artikeln i sin helhet på DN debatt*

SKR presenterar idag vårens Ekonomirapport med prognoser för kommuner och regioner. Vi befinner oss i en exceptionell situation och de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att överblicka. Inte sedan andra världskriget har välfärdsverksamheterna påverkats så mycket och så snabbt som under den här våren.

SKR räknar med att arbetslösheten i år ökar till knappt 9 procent och att skatteunderlaget ökar med historiskt låga 0,9 procent, vilket kan jämföras med en genomsnittlig ökning på cirka 4 procent de senaste tio åren. Lågkonjunkturen riskerar dessutom att dröja sig kvar och enligt SKR:s beräkningar kan samhällsekonomin ha återhämtat sig först 2023.

Allt tyder på att regionerna kan få ett underskott på 6 miljarder kronor under 2020. Då utgår vi ändå från att regionerna får full kostnadstäckning för merkostnader inom hälso- och sjukvården till följd av covid-19. Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor, men lovat full kostnadstäckning samt ökat de generella statsbidragen med totalt 15 miljarder kronor för i år.

Även kommunerna drabbas ekonomiskt av den pågående pandemin. Det ekonomiska biståndet ökar i takt med att fler förlorar sina arbeten och få nya jobb tillkommer. SKR beräknar utbetalningar för ekonomiskt bistånd till 3 miljarder kronor mer 2021 än för 2018.

Regeringen har relativt snabbt skjutit till pengar för att mildra krisens effekter. Förutom generella statsbidrag har det varit av stor vikt att staten står för de första 14 sjukdagarna och att stötta näringslivet överlevnad har prioriterats. Men det behövs mer.

  1. De generella statsbidragen behöver öka med ytterligare 8 miljarder kronor till kommuner och regioner för 2021.
  2. Staten behöver värna landets kollektivtrafik och ersätta ett extraordinärt inkomstbortfall.
  3. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner behöver förstärkas och den pågående reformeringen ske i två steg, så att den inte går ut över insatserna för att få arbetslösa i utbildning och arbete.
  4. Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kommuner och regioner är ryggraden i samhället mitt i krisen. Det behöver de fortsätta att vara även när den akuta fasen är över. Kommuner och regioner behöver stå starka för att finnas där för de som känner oro och behöver hjälp, motverka arbetslöshet och stödja näringslivet, ge en trygg skola för barn och unga och en god omsorg på ålderns höst.

Med väl rustade kommuner och regioner kommer vändpunkten för både samhälle och individer snabbare.

Anders Knape, ordförande SKR

*Det här är en kort version av artikeln.

Debattartikeln publicerades på DN debatt den 11 maj 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR