Publicerad 25 februari 2021
Debatt

Att förstatliga är bara ett populistiskt svar på komplexa frågor

Pandemin har blivit en ursäkt för dem som vill stärka statens makt. Ropen om att förstatliga sjukvården och avskaffa regionerna har blivit ett populistiskt svar på komplexa frågor.

Professor i statsvetenskap, Bo Rothstein, är ingen populist - tvärtom kritiserar han ofta dem som förenklar med snabba poänger Men han drar sig ändå inte för att använda samma retorik. Inte ett ord skriver han i sin debattartikel (GP 18/2) om hur och varför sjukvården skulle skötas bättre i statlig regi. Inte heller beskriver han hur insyn och ansvarsutkrävande skulle bli bättre om det flyttas längre bort från medborgarna. Och inget sägs om vad som skulle hända med regionernas övriga uppgifter.

Bo Rothstein menar att regionerna borde avskaffas, eftersom väljarna har för dålig kunskap om vad de gör och vilka som styr. Likväl röstade 83,7 procent av väljarna i regionvalen 2018, vilket resulterade i maktskiften i 13 av 21 regioner. Det höga valdeltagandet visar knappast att centralisering och maktkoncentration är något medborgarna skulle föredra.

Det finns mycket att lära av och utveckla utifrån pandemin – för alla. Kommuner och regioner duckar inte för kritik. En viktig lärdom för kommuner och regioner handlar om att stärka hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen. Vi behöver fortsätta utveckla samverkan, tydliggöra ansvar och roller mellan samhällets nivåer samt ge professionerna utrymme att verka inom ansvarsfulla ramar.

Samtidigt ska vi komma ihåg att sjukvården i regionernas regi har gjort den snabbaste omställningen någonsin. Det var regionerna som under våren 2020 ställde om hela sjukvården för att ta hand om covid-patienter. På några få veckor fördubblades bland annat antalet intensivvårdsplatser. Staten var i detta ett viktigt stöd för att säkra ökade finansiella resurser och stärka upp de enskilda verksamheternas befogenheter. Regionernas hälso- och sjukvård har också ett högre förtroende än många andra organisationer och institutioner, ett förtroende som också stärkts under pandemin.

Bo Rothstein lägger avsaknaden av en masstestning under våren 2020 på regionernas konto. Även här brister resonemangen. Vid den tidpunkten var varken finansiering, prioritering eller syfte klarlagt från regering och ansvariga myndigheter. När en överenskommelse mellan SKR och regeringen fanns på plats i juni kom testningen igång i stor skala. Det visar att samverkan mellan ansvariga nivåer är en uppenbar framgångsfaktor.

Det finns inget som visar att statlig sjukvård bättre skulle möta patienternas behov. Såväl Statskontoret som regeringen har konstaterat att den statliga styrningen över kommuner och regioner är alltför omfattande och detaljrik. Det är i den regionala förvaltningen som kompetensen och kunskapen om de lokala förutsättningarna finns. Det är inte heller så att staten som arbetsgivare kan ses som garant för högre kvalitet eller – för den delen - fler tillgängliga och utbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Pandemiåret har tydligt visat att det är när staten, regioner och kommuner tar ansvar för sina delar och samverkar tätt, som vårt samhälle fungerar som bäst. När ansvarsprincipen bryts eller samverkan fallerar, då uppstår problem. Det bör vara en lärdom av pandemin för en god välfärd även i framtiden.

Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken publicerades i kortad form på GP.se den 25 februari.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR