Publicerad 27 april 2021
Nyhet

Viktigt att stärka barns språkutveckling

Utredningen om fler barn i förskolan har förslag som kan förbättra språkutvecklingen. Men brist på legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare gör förslagen svåra att förverkliga.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

SKR ser positivt till utredningens förslag om uppsökande verksamhet och kartläggning, men avstyrker förslagen obligatorisk förskola för alla 5-åringar och om direktinskrivning av barn som har ett behov av bättre språkutveckling i svenska.

− Språket är en nyckel både för vuxna och barn. Därför är SKR positiva till förslag som leder till att stärka barns språkutveckling i svenska. Dock saknas analys om kompetensförsörjning inom förskolan där kommuner har stora utmaningar att rekrytera legitimerade förskollärare till förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Ökat inslag av obligatorium inom förskolan innebär dock en genomgripande förändring av hela skolväsendet och kräver bredare analyser, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Strukturella faktorer som personalens utbildning och kompetens är en förutsättning för en förskola av hög kvalitet oavsett om den blir obligatorisk eller inte. Mot bakgrund av den brist som finns på förskollärare ställer sig SKR förslaget då en djupare konsekvensbeskrivning saknas.

Fakta

Utredningen SOU 2020:67, förslag i korthet:

  • Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
  • Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en förskola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.
  • Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år.

Läs vidare

Sakkunnig

Lotta Andersson Damberg
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR