Publicerad 27 maj 2021
Nyhet

Vanligt med fördomar om politiker i sociala medier

Hälften av de kommentarer som handlar om politiker på lokaltidningars Facebooksidor är negativa generaliseringar eller fördomar. Det framkommer i en ny skrift som SKR publicerar idag.

Foto

Anders Knape

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag åt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersökt hur politiker som kollektiv omnämns på 28 lokaltidningars Facebooksidor. I skriften ”Fördomar om politiker i sociala medier” fördjupas kunskapen om i vilken utsträckning det förekommer fördomar om politiker, men också vilka fördomar som är vanligast.

Studien baseras på kommentarer, som publicerats under januari och februari 2021. Av den totala mängden kommentarer omnämndes politiker, förtroendevalda eller folkvalda i cirka 3 procent av fallen.

Negativa generaliseringar och fördomar är vanligt

Hälften av de 1 273 kommentarerna innehöll generaliseringar och fördomar om politiker som grupp. De mest förekommande fördomarna om politiker var att de inte tar ansvar, är lata, inkompetenta, hycklare, översittare eller maktgalna. Ofta var det enskilda politikers handlanden som bidrog till en generalisering av politiker i allmänhet. Endast en liten andel av kommentarerna om politiker (0,5 procent) innehöll positiva eller neutrala generaliseringar.

– Resultaten visar att det finns ett stort behov av att vi tillsammans agerar och nyanserar bilden av förtroendevalda när vi ser att samtalstonen och kommentarerna når en nivå som inte är acceptabel. Det handlar om att värna ett demokratiskt och respektfullt samtalsklimat, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vanliga taktiker vid trakasserier

SKR publicerar, samtidigt som studien om fördomar, även en skrift om vilka olika taktiker som är vanligt förekommande för att trakassera någon via internet. Även den är framtagen av FOI och ger en gemensam terminologi och utgångspunkt i diskussionen om trakasserier på nätet.

– När vi sprider mer kunskap om hur trakasserier kan gå till bygger vi också grunden till att hantera och vända utvecklingen. En fungerande demokrati bygger på att få framföra sina åsikter och kritisera politiska beslut sakligt, men det får aldrig övergå till kränkningar, hot och trakasserier, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Langlet
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR