Publicerad 5 april 2021
Nyhet

Utskrivningsklara patienter får lämna sjukhusen tidigare

Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren. En positiv utveckling för patienterna och fler frigjorda vårdplatser.

Emma Spak

Kommuner och regioner har under perioden 2017-2020 arbetat för att införa den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter inom somatisk vård har sedan 2017 minskat med 75 procent, det motsvarar drygt 1000 frigjorda vårdplatser. Det innebär att patienter inte behöver vistas på sjukhus i onödan, samtidigt som vården kan effektiviseras och fler vårdplatser frigöras för patienter i behov av sjukhusvård.

– Nu slipper patienter som behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet ligga och vänta på att få komma hem när de inte längre är i behov av sjukhusvård. Det är ett resultat av en nära samverkan mellan kommuner och regioner i varje län, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

De viktigaste resultaten från rapporten är:

  • Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter inom somatisk vård har minskat med 75 procent under perioden 2017-2020, det motsvarar drygt 1000 frigjorda vårdplatser .
  • Andelen patienter som skrivs ut samma dag som de är utskrivningsklara inom somatisk vård har ökat från 13 till 67 procent under perioden 2017-2020.
  • Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter inom psykiatrisk vård har minskat med 39 procent under perioden 2017-2020.
  • 80-90 procent av de utskrivningsklara patienterna inom psykiatrin skrivs ut samma dag.
  • 9 av 10 utskrivningsklara patienter känner sig trygga med den vård och omsorg de får.
  • Värdet på ökningen av antalet utskrivningsklara patienter som skrivs ut tidigare uppskattas till nästan 10 miljarder kronor under en fyraårsperiod.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersatte Betalningsansvarslagen 1 januari 2018 och omfattar såväl somatisk som psykiatrisk vård.

Målet med förändringen är att personer som är i behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus ska få en smidig och säker resa genom vården och inte i onödan behöva vistas på sjukhus.

Läs vidare

Sakkunnig

Maj Rom
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR