Publicerad 26 mars 2021
Nyhet

Stärkt arbete med civilt försvar i hälso- och sjukvården

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021.

Sveriges förmåga att i kris och krig skydda befolkningen och säkra centrala samhällsfunktioner, inklusive sjukvården, behöver öka.

– Att beredskapen behöver stärkas och höjas i samhällsviktiga funktioner har blivit mycket tydligt under pandemin. Det är bra att vi nu ingått en överenskommelse med regeringen om hur vi tillsammans med regionerna kan arbeta i första hand för att höja beredskapen inom sjukvården där kompetensen finns, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen avsätter 200 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen för 2021. Regionerna ska använda medlen för att arbeta med uppgifter inom krigsorganisation, samverkan och ledning, planeringssamverkan, utbildning och övning, traumavård, försörjningsberedskap samt motståndskraft.

Sveriges Kommuner och Regioner tilldelas 4,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Fakta

SKR ska genom följande insatser stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. SKR ska:

  • Fortsätta stödja regionerna och kommunerna genom att utveckla sin nationella operativa samverkan kring läkemedel, sjukvårdsmateriel och personlig skyddsutrustning, samt nationell samordning av IVA-resurser. I arbetet ingår att, stödja regioner och kommuner i att analysera befintlig samverkan i syfte att bygga praktisk kunskap för framtida samverkan i fredstida kriser och krig.
  • Tillsammans med regioner arbeta fram strategier för robust försörjning av i första hand hälso- och sjukvårdsmateriel. Även kommuner kan delta i arbetet.
  • Stödja regionernas nätverk för civilt försvar och andra relevanta nätverk och arbetsgrupper för att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan kring praktisk framdrift av de insatser som regleras i denna överenskommelse.

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR