Publicerad 27 april 2021
Nyhet

Snabb ökning av vaccinationstakten

De senaste veckorna har vaccinationstakten ökat kraftigt, och den fortsätter öka. Regionerna har hög vaccinationskapacitet och vaccinerar i takt med att vaccin levereras.

Foto

Emma Spak

Förra veckan (vecka 16) vaccinerades närmare en halv miljon personer i Sverige mot covid-19, det är mer än dubbelt så många doser som gavs för en månad sedan. Kommande veckor kommer regionerna att kunna ge närmare 700 000 doser vaccin per vecka, utifrån Folkhälsomyndighetens leveransprognoser. Det framgår av den lägesrapport om covid-vaccineringen som SKR skickat till regeringen.

− Vaccinationstakten ökar i takt med att allt mer vaccin kommer till Sverige. På några få veckor ökar antalet givna doser per vecka med nästan en halv miljon., säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I överenskommelsen mellan SKR och regeringen om skyndsamt genomförande av covid-vaccinering finns ett delmål att minst 80 procent av alla invånare över 65 år ska vara vaccinerade med minst en dos senast den 16 maj. Samtliga regioner ligger väl i fas för att kunna nå det målet.

− Täckningsgraden är mycket hög i alla regioner, hittills har 72 procent av alla invånare över 65 år fått minst en dos vaccin, säger Emma Spak.

Regionerna inleder vaccinering i fas 3

Under denna vecka inleder de flesta regionerna vaccinering i fas 3, personer 60-64 år samt personer 18-59 år som tillhör riskgrupper. I fas tre ingår knappt en miljon invånare och att genomföra vaccinationerna med en första dos vaccin kommer därför att gå relativt snabbt. För att få en effektiv vaccinationsprocess kommer därför många regioner att arbeta parallellt med fas 3 och 4.

Vissa regioner kommer att kalla samtliga invånare som tillhör någon av de medicinska riskgrupperna som Folkhälsomyndigheten listat för fas 3. I andra regioner får invånare som tillhör en riskgrupp själv boka en tid. Vilken metod som används beror på bedömningar i varje region av vad som är snabbast och mest effektivt för invånarna. Regionerna informerar om hur bokningen går till på 1177.se.

Regionerna väl förberedda för fortsatt vaccinering

Samtliga regioner vaccinerar enligt plan med det vaccin de får. Samtliga regioner uppger också att de ligger väl i fas både med det pågående vaccinationsarbetet och med förberedelserna inför den breda vaccinationen i fas 4. Regionerna kommer att kunna vaccinera med allt vaccin de får under de kommande faserna, även under sommarmånaderna.

Det är fortsatt leveranserna av vaccin till Sverige som utgör de största osäkerheterna i planeringen. Ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten påverkar också regionernas planeringsförutsättningar.

− Den fortsatta vaccineringen är väl förberedd i alla regioner med en hög vaccinationskapacitet, det finns också en hög grad av flexibilitet för att kunna hantera ändrade förutsättningar. När allt större leveranser nu planeras under maj och juni kommer vi se en fortsatt ökning av vaccinationstakten, säger Emma Spak.

Under fas 4, som omfattar övriga invånare 18-59 år, kommer regionerna i större utsträckning nyttja upphandlade aktörer och externa lokaler. Regionerna bedömer att de har de förutsättningar som krävs för att kunna vaccinera alla invånare i den takt som vaccin levereras, de ser inga behov av ändrade regelverk. Samtliga regioner kommer att vaccinera de äldsta invånarna i fas 4 först.

Givna vaccindoser vecka 12-16 samt prognos för vecka 17-19.

Diagrammet visar antal givna vaccindoser mot covid-19 vecka 12-16 (data från nationella vaccinationsregistret) samt prognos över antal vaccindoser som kan ges vecka 17-19 (utifrån Folkhälsomyndighetens leveransprognoser).

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Vestin
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.